Sammakkojen kutualue Helsingin Malmilla. Kuva: Ville Miettinen

Yhteensä 36 kuntaa sai avustusta 45 luonnonhoitohankkeeseen hallituksen Helmi-ohjelmasta. Avustushakemuksia oli yhteensä 62. 

Osa hankkeista käynnistyi jo alkukesästä, ja viimeisetkin alkavat vuoden loppupuolella. Yhteisbudjetti on noin kolme miljoonaa euroa, josta ympäristöministeriön avustusosuus on noin 2,3 miljoonaa euroa.

Helmi-ohjelma tukee uhanalaisten elinympäristöjen kunnostamista. Tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta, hiilensidontaa, ekosysteemipalveluja ja vesiensuojelua.

Kunnille suunnatulla Kunta-Helmi -erityisavustuksella kuntia kannustetaan paikallisten luontokohteiden kunnostukseen. Kunnissa kunnostettavia uhanalaisia elinympäristöjä ovat esimerkiksi suot, lintuvedet, pienvedet, ranta- ja metsäluonto sekä perinnebiotoopit.

Kuntaliiton selvitysten mukaan suurin osa kunnista huolehtii luonnon monimuotoisuudesta ja tekee monipuolista luontotyötä. 

– Resurssit ovat kuitenkin niukat, varsinkin nyt kuntien vaikeassa taloustilanteessa. On todella ilahduttavaa, että hallituksen luontopanostuksista osa on ohjattu myös kuntien luonnonhoitotöiden tueksi, Kuntaliiton ympäristöpäällikkö Miira Riipinen sanoo.

Kuntien hoitavat luontoa monipuolisesti

Kunta-Helmin luonnonhoitotyöt käsittävät muun muassa purojen ja kaupunkiniittyjen kunnostuksia, lehtojen hoitoa, soiden ennallistamisia sekä lintuvesien tilan parantamista. Moni kunta hoitaa samanaikaisesti useita elinympäristöjä.

Esimerkiksi Jyväskylässä hoidetaan sekä kaupunkiniittyjä että Laajavuoren soita ja puroja. Joensuussa Elovaaran metsäalueella lisätään lehti- ja lahopuun määrää ja parannetaan metsälehmusten kasvuoloja. Kemissä suunnitellaan hoitoa Ajoksen ranta-alueille ja Kivilonkan metsiin. Helsingin kaupunki taas hoitaa merenrantojen lintuvesiä, Haltialan korpia ja Hangossa sijaitsevan Bengtsårin lehtoja.

Varsinais-Suomessa seitsemän kuntaa yhdisti voimansa Valonian vetämään hankkeeseen, jossa hoidetaan yli kolmekymmentä luontokohdetta perinnemaisemista pähkinäpensaslehtoihin ja lintuvesikosteikkoon.

– Kunta-Helmi -rahoitusohjelman hakemusten ja hankkeiden runsas lukumäärä ja alueellinen kattavuus osoittavat, että kunnissa kautta Suomen on tahtoa ja kykyä ratkoa globaalia luontokriisiä paikallisilla käytännön toimilla, Kuntaliiton Riipinen toteaa.

Lue lisää:

Ympäristöministeriön Kunta-Helmi: haettavissa kolme miljoonaa euroa kuntien luonnonhoitotöihin

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*