Kuntalehden uutiskirjeen rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispäivä 3.9.2012

1. Rekisterinpitäjä
KL-Kustannus Oy
Toinen linja 14
00530 Helsinki
 
2. Rekisterin yhteyshenkilö
Marja Honkakorpi
KL-Kustannus Oy
Toinen Linja 14
00530 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Kuntalehti.fi uutiskirjeen tilaajat.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
KL-Kustannus Oy:n käytössä oleva sähköpostiosoitteisto, jolla välitetään sähköisiä tiedotteita kirjeen tilanneille heidän ilmoittamiinsa sähköpostiosoitteisiin.

5. Rekisterin sisältö
Henkilön nimi, virkanimike/tehtävänimike, sähköpostiosoite, organisaatio/yritys.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja ei luovuteta konsernin ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteristä ei ole olemassa manuaalista aineistoa. Tiedot sijaitsevat uutiskirjeen palveluntarjoajan Koodiviidakko Oy:n palvelimilla, joka on suojattu ulkopuolisilta.

8.  Uutiskirjeen peruminen
Uutiskirjeen voi perua lähettämällä ilmoituksen osoitteeseen:
uutiset@kuntalehti.fi