Vuoden 2019 alusta tapahtuva Kevan eläkemaksuperusteiden muutos on merkittävä. Sen vaikutuksista erityisesti yhtiöiden asemaan on vallinnut epätietoisuus. Siksi on hyvä käydä läpi, mistä on kyse.

Keva huolehtii kunta-alan, valtion, ev.lut. kirkon ja Kelan työntekijöiden eläkeasioista. Valtio, kirkko ja Kela vastaavat omalta osaltaan eläkkeiden rahoituksesta. Keva vastaa kunta- ja jatkossa myös maakuntakonsernien eläkkeiden rahoituksesta. Eläkkeet rahoitetaan pääosin työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävillä eläkemaksuilla ja osittain rahastoiduilla varoilla.

Kevan keräämä maksu on korkeampi kuin yksityisen TyEL-järjestelmän. Tämä johtuu osin vuoteen 1995 asti kertyneistä parempitasoisista eläkkeistä, osin vakuutettujen naisvaltaisuudesta johtuvasta pidemmästä elinajan odotteesta ja vanhemmasta ikäjakaumasta.

Vuoden 2019 alusta Kevan jäsenyhteisöjä olisivat kunnat ja kuntayhtymät, maakunnat, Kuntien takauskeskus sekä Kunta- ja maakuntatyönantajat KT. Lisäksi Kevan jäseniksi voivat liittyä kuntien ja maakuntien määräysvallassa olevat yhtiöt ja yhteisöt. Tällä hetkellä Keva kerää eläkemaksuja palkkojen ja eläkemenojen perusteella. Palkoista perittävän eläkemaksun komponentit määrätään siten, että ne vastaavat keskimääräistä TyEL-maksun tasoa. Työntekijät maksavat palkoistaan aina saman verran kuin yksityisellä sektorilla. Työnantajat maksavat palkkojen perusteella palkkaperusteista maksua ja erillistä varhaiseläkemenoperusteista maksua palkkojen, varhaiseläkemenojen tai niiden yhdistelmän perusteella. TyEL-tason ylittävä maksu kerätään nyt työnantajilta eläkemenojen perusteella eläkemenoperusteisena maksuna.

Eläkemenoperusteinen maksu lakkaa 2019 ja Keva alkaa kerätä uutta tasausmaksua. TyEL:n ylittävä maksutarve peritään tasausmaksulla vain kunnilta ja maakunnilta, muut jäsenyhteisöt eivät sitä maksa.

Tasausmaksun jako kuntien ja maakuntien välillä tehdään vuoden 2017 palkkojen suhteessa. Jako kuntien kesken tapahtuu viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisen verojen ja valtionosuuksien suhteessa. Jako maakuntien kesken tapahtuu valtion rahoituksen suhteessa. VM vahvistaa tasausmaksun vuotuisen kokonaismäärän Kevan esityksestä.

Yhtiöt eivät maksa tasausmaksua. Osakeyhtiö- ja muilta yhteisöjäseniltä peritään aina keskimääräistä TyEL-tasoa vastaava maksu eikä eläkemaksuista tule näin rasitetta TyEL-vakuutettuun yhtiöön verrattuna. Valitsemalla Kevan, yhtiö voi turvata myös henkilöstönsä lisäeläke-etuudet ilman erillisiä lisäeläkevakuutuksia.

Timo Kietäväinen, toimitusjohtaja,  Keva

Kirjoitus on julkaistu Kuntalehdessä 4/2017.

 

Kuntalehti
kuntalehti@kuntalehti.fi
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*