Kesän kääntyessä syksyksi on taas se aika, kun kunnissa hyväksytään seuraavan vuoden budjetteja ja omien palvelujen hinnastoja. Viime vuosina lisääntyneet uusiutuvan energian hankkeet ovat herättäneet monet kunnat uuden hillopurkin äärelle.

Kuntien kiristynyt rahoitustilanne on ymmärrettävä ja tarve sekä houkutus uusien rahoitusmuotojen kehittämiseen on ilmeinen. Tämän kaltaiseksi rahasammoksi näyttää enenevissä määrin nousevan uusiutuvaan energiaan kohdistuva rakennuslupamaksu.

Tuulivoimapuolella tilanne on monessa kunnassa jo tuttu. Jo vuonna 2018 erään kunnan tekninen lautakunta oli korottanut tuulivoimaloiden rakennuslupamaksun 20 000 € / turbiini. Keskikokoisessa tuulivoimapuistossa on noin 10 turbiinia. Aurinkoenergian tuottajat ovat kohdanneet saman ilmiön. Yhdelle yritykselle kunta oli arvioinut, että rakennuslupamaksu voisi olla 2500 € megawattia kohden. Teollisen mittakaavan aurinkoenergiapuistot ovat satojen megawattien hankkeita, isoimmat ovat yli 600 megawatin aurinkopuistoja. Kun rakennusluvan käsittelyn kesto on yleensä korkeintaan kuukausia, ovat kunnan saamat tulot käytettyyn aikaan nähden melkoiset.

Suomessa on lailla ohjattu rakennuslupamenettelyä. Sen mukaan rakennuslupamaksun tulee määräytyä rakennusluvan käsittelyyn kuluvan työmäärän ja rakennusvalvonnan vuosikustannusten perusteella. Uusiutuvan energian hankkeita tulisi kuntien rakennusvalvonnoissa käsitellä kuten muitakin rakennuksia ja teollisuuslaitoksia. Lakiin perustumattomien lisäkustannusten periminen uusiutuvan energian tuottajilta ei ole hyväksyttävää. Linjan tulisi olla lain kirjaimen mukainen: rakennuslupamaksun ei pitäisi perustua laitoksen tuottamaan tehoon, vaan kunnan lupakäsittelyssä käyttämiin resursseihin.

Maltti on valttia, kun kunnassa päätetään palveluiden hintoja. Kohtuuttoman korkeat rakennuslupamaksut voivat ohjata uusiutuvan energian hankekehittäjän kääntymään naapurikunnan puoleen. Liian korkeilla maksuilla kunta riskeeraa näköpiirissä olevat kiinteistöverotuotot, joita uusiutuvan energian yksiköt tuottavat kunnalle vuosikymmeniksi eteenpäin. Nämä tuotot mitataan isoimmissa yksiköissä miljoonissa euroissa vuosittain. Kyse ei ole myöskään vain aurinkovoimaloista, jotka kunnat saattavat ylihinnoittelullaan hätistää, vaan mukana rajan taakse saattavat seurata myös vetytalouden ja teollisuuden investoinnit, jotka tarvitsevat edullista puhdasta energiaa.

On tärkeää muistaa, että uusiutuvan energian hankekehityksessä pelataan yhteiseen maaliin. Tavoitteena on siirtyä puhtaan energian aikakaudelle, jossa voittajia olemme me kaikki; niin kunnat, alueellinen elinkeinoelämä, uusiutuvan energian tuottajat, paikalliset asukkaat kuin tulevat sukupolvet.

Kirjoitus on Auringosta Energiaa -koalition yhteisesti laatima. Koalitio on teollisen mittakaavan aurinkoenergiakehittäjien yhteinen ääni, joka edustaa toimialaa. Koalition jäsenet:

Better Energy

Energiequelle

European Energy

Fortum

Forus Oy

Helen Oy

Ilmatar Energy

Korkia Oy

Neoen

Neova

OX2

SAJM Holding Oy

Skarta Energy

Solarigo

Solmar Consulting Oy

Tornator Oyj

Valorem

Kuva: Helen