Kasvukeskusten, niin kuin Helsingin, nykyinen asuntotuotanto on varsin yksipuolista: vain samanlaisia, korkeita kerrostaloja. Aikaisemmin pääkaupunki oli esikuvana muillekin kaupungeille asumisratkaisujen erilaistamisessa. Asukkaat ovat erilaisia, myös heidän asumistarpeensa ja -toiveensa. Asumismuotojen monipuolistaminen on ihmislähtöistä asuntorakentamispolitiikkaa: valinnaisuus lisää asunnontarvitsijan vaikuttamismahdollisuutta omaan asumiseensa.

Suomalaiset ovat edelleenkin vähän metsäläiskansaa – missään muussa maassa ei ole niin paljon kesämökkejä kuin Suomessa! Monet arvostavat kaupunkiasumisessa luontevaa yhteisöllisyyttä ja tervettä maanläheisyyttä. Pienikin oma pihapläntti ryytimaineen saattaa tarjota luonnonihmeitä! Pääkaupunkiseudulla tällaista asumista haluavat ihmiset joutuvat etsimään uutta kotipesäänsä kehyskunnista. Pienitaloluonteinen asuminen kasvukeskuksissa on muuttumassa vain hyvätuloisten asumiseksi.

Mutta miten taloudellista, urbaania maanläheisasumista voidaan edistää?

Tiivis-matala on vastaus siihen. Tiivis-matala on pienitonttisia kaupunkiomakotitaloja (town house), yhtiömuotoisia pientaloja, pientalon ja kerrostalon välimuotoja sekä pienkerrostaloja. Seassa voi olla korkeampiakin ympäristöön sopivia kerrostaloja. Tiivis-matala on suuritonttisen omakotialueen ja raskaan kerrostaloasutuksen välimuoto. Se sopii pientaloalueiden ja metsälähiöiden lisärakentamiseen. Tiivis-matala on Suomen ainoita kaupunkiperinteitä. Helsinkikin oli 200 vuotta sitten yksikerroksinen puukaupunki.

Taloudellinen tilanne on menossa huonoon suuntaan. 1940-luvun pula-aikana Suomi jälleenrakennettiin 1,5-kerroksisilla tyyppitaloilla hartiapankilla. Nyt on kädentaito vähentynyt ja rakentamisbyrokratia kasvanut. Maanläheisasunnon rakentamisessa voi asukas näyttää oman käden jälkeä ainakin oman pihapläntin suunnittelussa ja rakentamisessa! Pihatalot voivat olla kerrostaloasuntoja pienempiä: pihatila on sisätilojen jatkeena. Meillä on korkeatasoista, kilpailukykyistä teollista pientalorakentamisosaamista.

Kuopion vuokrataloyhtiö Niiralan Kulma oli 1980-90 -luvuilla Seppo Jääskeläisen ja Erkki Virtasen johtamina esimerkillinen asuntorakennuttaja asumisratkaisujen monipuolistamisessa. Kaikki toteutukset olivat aravalainoitettuja ja halpatalot alittivat kerrostalohinnat.

Olli Lehtovuori

Kirjoittaja on arkkitehti ja ympäristöministeriön eläkkeellä oleva rakennusneuvos

Kuva Kuopion Niiralasta: Olli Lehtovuori