(Kuva: Pixabay)

Lapin Kansan päätoimittaja Antti Kokkonen antoi kommentissaan 19.11. väärää tietoa. En ole mielipidekirjoituksessani yhdessä Matti Muukkosen kanssa väittänyt Lapin Kansan unohtaneen KHO:n päätöstä. Olemme todenneet, että Lapin Kansan pääkirjoituksen 6.11.  kohta ”Nyt tiedetään, etteivät Kittilän päättäjät toimineet vastoin lakia, eivätkä ylittäneet heille kuuluvaa harkintavaltaa erottaessaan kunnanjohtajan marraskuussa 2014″, on väärin.  Se todellakin on väärin.

Korkein oikeus (KKO) ei ensinnäkään todennut irtisanomispäätöksen oikeellisuudesta tai virheellisyydestä yhtään mitään, koska se ei siltä osin myöntänyt valituslupaa. Tältä osin tuli lainvoimaiseksi Rovaniemen hovioikeuden tuomio, jolla pysytettiin Lapin käräjäoikeuden tuomion lopputulos eli kaikki syytteet hylättiin. Käräjä- ja hovioikeus ovat siten katsoneet, että päättäjät eivät syyllistyneet rikokseen. KHO:n päätökseen käräjäoikeus, hovioikeus ja KKO eivät ole puuttuneet eivätkä voineetkaan puuttua. On siis edelleen voimassa KHO:n päätös, jonka mukaan päättäjät toimivat vastoin lakia irtisanoessaan kunnanjohtajan. Kuten mielipidekirjoituksessamme totesimme, lainvastaisuus on eri asia kuin rikos.

Kokkosen kirjoitus on virheellinen myös siltä osin kuin se koskee KKO:n päätöstä valitusluvan myöntämättä jättämisestä. Kunnanjohtajan erottamisasiassa oli syytteessä 27 kuntapäättäjää ensisijaisesti törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä ja yksi muu henkilö avunannosta törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen. Erottamisasiassa KKO ei myöntänyt valituslupaa. Sen sijaan valituslupa myönnettiin koskien kahdeksaa kunnanhallituksen jäsentä ja varajäsentä. Heitä on syytetty ensisijaisesti virka-aseman väärinkäyttämisestä. Heidän osaltaan prosessi siis jatkuu.

Pekka Viljanen, rikos- ja prosessioikeuden professori emeritus