(Kuva: Pixabay)

Kuntaviestintä yhdistää kuntalaiset, yritykset, sidosryhmät ja päättäjät. Tavoitteena on luoda avoimuutta, yhteisöllisyyttä, yhteistyötä ja lisätä kunnan elinvoimaa sen omilla vahvuuksilla. Tehokas ja vaikuttava kuntaviestintä ei rajoitu vain tiedon jakamiseen. Se on aktiivista osallistumista ja vuoropuhelua eri sidos- ja kohderyhmien kanssa paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. 

Luottamus on vaikuttavan kuntaviestinnän perusta. Kuntalaiset haluavat luotettavaa ja ajankohtaista tietoa päätöksenteosta, palveluista ja tapahtumista. Yrittäjät ja yhteistyökumppanit kaipaavat aitoa yhteistyötä, joka vahvistaa kunnan hyvinvointia ja elinvoimaa. Luottamus kaikkien osapuolten välillä syntyy yhteistyöstä ja läpinäkyvyydestä. Avoin ja tehokas viestintä on luottamuksen perusta.

Kuntaviestintä ei ole vain tiedon välittämistä, vaan se aktivoi osallistumaan ja vaikuttamaan. Osallisuutta edistetään esimerkiksi järjestämällä avoimia aluetilaisuuksia, kyselyjä ja keskustelufoorumeja. Vahvaa yhteisöllisyyttä lisää se, että kuntalaiset, yritykset ja yhteistyökumppanit kokevat tulevansa kuulluiksi. Tämä luo positiivista kuntakuvaa sekä kunnan sisällä että kunnasta ulospäin.

Vaikuttava kuntaviestintä edistää muutosta. Se herättää keskustelua ja tuo esiin kysymyksiä, jotka vaativat ratkaisuja. Tehokas viestintä päätöksenteon valmisteluvaiheessa helpottaa päätöksentekoa ja edistää uudistuksia kunnassa viestimällä muutoksista, ratkaisuista tai uusista toiminnoista. Avoimuus päätöksenteossa auttaa kaikkia osapuolia ymmärtämään päätöksentekoprosessia. Näin lisätään luottamusta toimijoiden kesken, päätöksenteko tehostuu ja mahdollinen muutosvastarinta vähenee.

Kuntaviestintä on kriittinen elementti kunnan toiminnassa. Se luo perustan luottamukselle, yhteistyölle, yhteisöllisyydelle ja muutokselle. Selkeä ja avoin viestintä vähentää epävarmuutta, edistää positiivista suhtautumista sekä luo turvallisuuden ja luottamuksen ilmapiiriä kunnan, sen yhteistyökumppaneiden ja päättäjien välille. Parhaimmillaan viestintä vahvistaa kunnan mainetta ja imagoa ja kasvattaa potentiaalisten asukkaiden, yrittäjien ja matkailijoiden kiinnostusta. Kunnasta tulee houkutteleva.

Teija Leino

Kirjoittaja on maskulainen viestintäyrittäjä

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä