Osana sote- ja maakuntauudistusta valtion aluehallinto organisoidaan uudelta pohjalta. Reformiministeriryhmä linjasi 9.2.2017, että maahan perustetaan uudenlainen valtioneuvoston ministeriöille yhteinen valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto. Jo aikaisemmin on linjattu viraston toimivan alueellisissa toimipaikoissa. Aluehallintovirastot (6) lakkaavat nykyisessä muodossaan ja vastaavasti loppuu Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran toiminta. Kaikkien virastojen sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirretään pääosin uuteen virastoon muiden hallinnonalojen tehtävien ohella.

Muutos on jatkumo kehitykselle, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon ohjauksen ja valvonnan sisältö, menetelmät ja asema eivät ole olleet itsestään selviä ja niistä on ollut vaikeaa saada pysyvää yhtenäistä näkemystä. Ohjauksen ja valvonnan paikka valtion hallintojärjestelmässä ei ole ollut aikojen kuluessa lainkaan selkeä. Muutokset ovat heijastelleet yhteiskunnan muutoksia, poliittisia valintoja ja keskustelun ytimenä on ollut käsitys palveluiden järjestämisvastuussa olevan kunnan ja valtion suhteesta.

Vaikka vuonna 2019 tapahtuvan organisaatiomuutoksen monet yksityiskohdat ovat vielä hämärän peitossa, jo nyt on arvioitavissa, että perustettava ohjaus- ja valvontavirasto tulee avaamaan uudenlaisia mahdollisuuksia sen lisäksi, että monet hyväksi havaitut elementit säilytetään. Viraston toimiminen edelleen alueellisissa toimipaikoissa takaa pitkään jatkuneen ohjaussuhteen ja hyvän verkostotyön jatkumisen eri toimijoiden kanssa sekä koko toimialueen ja maakuntien parhaaksi toimimisen. Viraston monialaisuus varmistaa puolestaan vakiintuneet yhteistyösuhteet eri hallinnonalojen kesken viraston sisällä.

Kansalaisille ja asiakkaille yksi lupa- ja valvontavirasto mahdollistaa helpon yhteydenoton, kun epäselvyydet nykyisten aluehallintovirastojen ja Valviran tehtävänjaosta poistuvat. Uudet käyttöön otettavat digitaaliset ratkaisut ja yhteiset palvelukanavat tulevat omalta osaltaan helpottamaan yhteydenpitoa ja sujuvoittamaan palvelua. Asiakkaiden kannalta yksi virasto varmistaa toimintakäytäntöjen ja ratkaisujen paremman yhteneväisyyden, mikä nykyisessä virastorakenteessa on koettu puutteelliseksi. Uusi virasto lisää niin ikään käytettävissä olevaa osaamispääomaa.

Henkilökunnan kannalta valtakunnallinen virasto antaa mahdollisuuden töiden tasaiseen jakamiseen, lisää kollegiaalista tukea ja antaa kenties mahdollisuuden erikoistumiseen. Kun sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteet muuttuvat, asiakkaiden valinnan vapautta palvelujen antajasta lisätään ja ministeriötason ohjausta suhteessa maakuntiin vahvistetaan, kohdistuu ohjaukseen ja valvontaan, niiden menetelmiin sekä henkilökunnan osaamiselle uudenlaisia odotuksia ja vaatimuksia. Valtakunnallinen lupa- ja valvontavirasto antaa parhaat mahdolliset eväät vastata näihinkin haasteisiin yhtenäisenä virastona.

 

Eija Hynninen-Joensivu

Sosiaalihuoltoyksikön päällikkö, sosiaalihuollon johtava ylitarkastaja                        

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue     

 

Kuntalehti
kuntalehti@kuntalehti.fi
0
JAKOA
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*