Julkinen sektori hyötyy kattavuudesta ja kehittämisestä, kirjoittavat Noora Laaksonen ja Nina Hedberg.

Postina haluamme olla julkisen sektorin kumppani. Mutta mitä oikeastaan tarkoitamme, kun sanomme näin? Ymmärrämme, että postipalvelut ovat vain pieni pala julkishallinnon lukuisia tärkeitä prosesseja – mutta tämän palan haluamme tehdä helpoksi ja toimivaksi, jotta julkisella sektorilla voidaan keskittyä olennaiseen.

Hyvä esimerkki tästä on vuoden 2023 alussa voimaan astunut valtava muutos, julkishallinnon murroskohta, jossa vastuu sotepalveluiden ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta hyvinvointialueille.

Monipuoliset palvelut yhdeltä luukulta

Posti on monipuolinen. Palvelutarjoamamme kattaa niin julkisen hallinnon postipalvelut, kuljetukset ja logistiikan kuin monikanavaisen viestinnän ja laskutuksenkin, kaikki yhdeltä luukulta.

Tarjoamme laajan valikoiman erilaisia viestintäratkaisuita, oli kyse sitten laskuista tai vaikkapa potilaskirjeistä. Toimitamme erilaiset tiedotteet, päivittäispostitukset ja kutsukirjeet, kirjatut kirjeet, palautuskuoret, priority-kirjeet ja pikakirjeet. Huolehdimme monikanavaisesta laskutuksesta.

Maan kattavin verkosto

Posti tarjoaa palveluita maantieteellisesti kattavasti. Toimimme koko Suomen laajuudella, pienistä pitäjistä isoimpiin kaupunkeihimme. Takaamme, että palvelutaso on tasalaatuinen postinumerosta riippumatta, sillä tiedämme, miten tärkeää kansalaisten yhdenvertainen kohtelu julkisella sektorilla on.

Kattavuutta on meille myös se, että palvelemme eri kanavissa ja muodoissa. Olennaista on, että välitämme viestit vastaanottajan valitsemassa kanavassa – yksi haluaa ne edelleen perinteisinä paperikirjeinä, toinen suoraan verkkopankkiin tai muihin portaaleihin sähköisesti.

Katse kohti tulevaisuutta

Posti kehittää palveluitaan jatkuvalla syötöllä. Tiedämme, millaisessa kustannuspaineessa julkinen sektori on. Mietimme jatkuvasti, miten lievennämme

painetta entistä automaattisemmilla ja digitaalisemmilla ratkaisuilla. Nämä ratkaisut sujuvoittavat julkisen sektorin prosesseja, mikä säästää kustannuksia ja parantaa käyttäjäkokemusta.

Yhteiskunnan digitalisoituessa vauhdilla autamme julkishallintoa digitaalisessa murroksessa. Kun digitalisaatio etenee, kansalaisten ja asiakkaiden käyttäytyminen siirtyy entistä enemmän digitaalisiin kanaviin. Osallistumme digitalisaation edistämiseen esimerkiksi Valtiokonttorin Yrityksen digitalous (RTE) -hankkeessa. Toimimme myös Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen Verkkolaskufoorumissa ja olemme olleet mukana perustamassa Findy-osuuskuntaa.

Noora Laaksonen, johtaja, julkishallinto, rahoitussektori ja kuluttajapalvelut, Posti
Nina Hedberg, johtaja, julkishallinto ja terveydenhuolto, Posti

Noora Laaksonen vetää postipalveluiden liiketoimintoja, yhtenä liiketoiminta-alueenaan julkinen sektori. Nina Hedberg vastaa puolestaan postipalveluissa julkissektorin ja terveydenhuollon liiketoiminnasta.

Haluatko tutustua Postin julkishallinnolle tarjoamiin palveluihin ja asiakastarinoihin? Lue lisää täältä.

Noora Laaksonen & Nina Hedberg
www.posti.fi/fi/yrityksille
Jaa artikkeli
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.