Hanselin toimitusjohtaja Anssi Pihkala

Vaikeita lakikiemuroita ja epäonnistuneita lopputuloksia – niistäkö on julkiset hankinnat tehty?

Julkiset hankinnat ovat toisinaan esillä negatiivisessa valossa, ja hankkiminen koetaan hankalaksi ja kilpailutusten lopputulokset huonoiksi. Meille hanselilaisille julkiset hankinnat ovat kuitenkin suuri innostuksen aihe. Ja olemme sitä mieltä, että moni yleinen mielikuva julkisista hankinnoista on itse asiassa harhaluulo. Paneudutaanpa vähän aiheeseen!

Julkiset hankinnat ovat nimensä mukaisesti julkisia ja niihin käytetään suuria määriä yhteisiä rahojamme, ainakin 47 miljardia vuodessa. Siksi ne ovat myös kiinnostava puheenaihe. Esimerkiksi media tarttuu usein pieleen menneisiin tapauksiin, jotka todellisuudessa ovat kuitenkin vain murto-osa kokonaisuudesta. Kerron nyt näkemykseni kolmesta yleisestä harhaluulosta:

1. Hintaa valintakriteerinä käytettäessä ei voi saavuttaa laatua
2. Kansainväliset jätit voittavat aina julkiset kilpailutukset
3. Julkisten hankintojen pitää tukea kotimaisia yrityksiä ja paikallista elinvoimaa

Harhaluulo 1: Hintaa valintakriteerinä käytettäessä ei voi saavuttaa laatua
Hankintafakta 1: Laadukkaan lopputuloksen takaamiseen on monia keinoja

Usein virheellisesti kuvitellaan, että hankinta on sitä laadukkaampi, mitä suurempi painoarvo laadulla on valintaperusteena. Hankkijalla on kuitenkin monia eri tapoja tehdä laadukkaita hankintoja. Laadukas hankinta on mahdollista toteuttaa, vaikka hinta olisi jopa ainoa valintaperuste, sillä laatua voidaan edellyttää vaikkapa hankinnan kohdetta kuvatessa tai sopimusehdoissa. Esimerkkejä ehdottomista vaatimuksista, jotka takaavat halutun laadun hintakilpailussa:

– tarjottava lyijykynä ei saa sisältää haitallisia aineita
– kouluttajalla täytyy olla vaadittu kokemus koulutusaiheesta
– kuljetuspalvelun voi toteuttaa vain tietyn päästörajan alittavalla ajoneuvolla

Hankintaharhaluulo 2: Kansainväliset jätit voittavat aina julkiset kilpailutukset
Hankintafakta 2: Esimerkiksi Hanselin sopimustoimittajista 51 % ja alihankkijoista yli 90 % on pieniä ja keskisuuria yrityksiä

Ajatteletko, että julkisissa hankinnoissa voivat menestyä vain kansainväliset suuryritykset? Usein näin väitetään, mutta se ei pidä paikkaansa. Jo hankintalaki edellyttää, että pienempienkin yritysten pitää pystyä osallistumaan kilpailutuksiin, ja keinoja tämän mahdollistamiseksi on monia. Esimerkiksi Hanselin sopimustoimittajista 51 prosenttia on pk-yrityksiä. Ja heidän ohellaan asiakkaitamme palvelee laaja joukko alihankkijoina toimivia pk-yrityksiä. Näin siitäkin huolimatta, ettei kaikilla toimialoilla, kuten esimerkiksi lentomatkustuksessa tai energia-alalla, tällaisia toimijoita ole lainkaan.

Tapoja, joilla tervettä kilpailua voi tukea:

– jaetaan hankinta maantieteellisiin alueisiin, tuote- tai palveluryhmittäin tai asiakasryhmittäin
– asetetaan tarjoajayrityksille maltilliset vaatimustasot
– dynaamisiin hankintajärjestelmiin pääsevät mukaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat

Pienet yritykset voivat myös jättää tarjouksia yhdessä ryhmittyminä, jolloin ne pystyvät toimittamaan suuremmankin kokonaisuuden.

Hankintaharhaluulo 3: Julkisten hankintojen pitää tukea kotimaisia yrityksiä ja paikallista elinvoimaa
Hankintafakta 3: Asia ei ole yksiselitteinen. Kaikkia EU:hun rekisteröityjä tarjoajia tulee kohdella tasapuolisesti

Moni toivoo, että julkiset hankinnat tehtäisiin vain suomalaisilta yrityksiltä. EU on kuitenkin yhtä sisämarkkina-aluetta ja kaikilla tarjoajilla pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua kilpailutuksiin. Tämä tarkoittaa luonnollisesti sitä, että myös suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä mukaan julkisiin hankintoihin koko EU:ssa. Julkisten hankintojen periaatteet ovat tasapuolisuus, syrjimättömyys, avoimuus ja suhteellisuus. Hankintalaki ja sen mukaan tehdyt kilpailutukset varmistavat, että nämä toteutuvat julkisissa hankinnoissa.

Joidenkin tuotteiden tai palvelujen hankinnoissa on kuitenkin perusteltua asettaa vaatimuksia, joihin kotimaisten tarjoajien on muita helpompi vastata.

Esimerkkejä vaatimuksista:

– elintarvikkeen kuljetusmatkaa rajataan säilyvyyden takia
– tapahtumatilan pitää sijaita lähellä sen käyttäjiä
– palveluntarjoajan pitää saapua asiakkaan luo tietyssä määräajassa

Hanselin palvelut ja julkisten hankintojen asiantuntemus ovat koko julkishallinnon käytettävissä. Rakennamme yhteishankintamme ammattitaidolla ja huolehdimme monesta hallinnollisesta asiasta puolestasi koko sopimuskauden ajan. Saat meiltä myös tukea minikilpailutuksiisi niissä yhteishankinnoissa, joissa on mukana useampi sopimustoimittaja ja teet toimittajavalinnan heidän välillään.

Osoitteesta hansel.fi löytyy koko yhteishankintatarjontamme sekä tietoa kilpailutus- ja kehittämispalveluistamme. Olemme mukana Kuntamarkkinoilla 14.–15.9. kolmannessa kerroksessa. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme. Tehdään yhdessä onnistuneita hankintoja!

Anssi Pihkala
toimitusjohtaja
Hansel Oy

Lue lisää hankintaharhaluuloista ja julkisista hankinnoista:
https://www.hansel.fi/hankintaharhaluulot/

Anssi Pihkala
www.hansel.fi/
Jaa artikkeli
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.