Hyvin tehty tarjouspyyntö säästää aikaa ja helpottaa yhteistyötä sopimuskumppanin kanssa. Kun vastuut ja valtuudet on kirjattu valmiiksi tarjouspyyntöön, ongelmia tulee harvoin vastaan. Hankintaprosessiin liittyviin pulmiin on laadittu opas, johon myös Palmia on päässyt vaikuttamaan.

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas julkaistiin vuoden 2021 joulukuussa. Oppaan tavoitteena on ollut pyrkiä ratkomaan hankintaprosessiin liittyviä ekologisia, sosiaalisia, taloudellisia ja ravitsemuksellisia vastuullisuuteen liittyviä pulmia. Opas toteutettiin muiden palveluntuottajien ja asiakkaiden kanssa yhteistyönä Maa- ja metsätalousministeriön laatimassa projektissa, jossa Palmiankin ääni pääsi kuuluviin hyvin.

Oppaan tekoprosessiin osallistuminen oli Palmialle hedelmällistä. Palmia pääsi kertomaan mielipiteitään ja ehdottamaan uusia ratkaisuja sellaisiinkin tarjousprosessin seikkoihin, jotka ovat palmialaisia aiemmin kaihertaneet. Tarjouksia on helpompi laatia, kun hankintayksikköjen kanssa puhutaan samaa kieltä.

Ruokapalveluiden vastuullisuus läpinäkyväksi

Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaopas on ensimmäinen kattava ruokapalveluiden hankintaohjeistus, joka käsittelee vastuullisuutta ekologisesta, sosiaalisesta, taloudellisesta ja ravitsemuksellisesta näkökulmasta. 

Opas huomioi ruoan ja ruokapalveluiden vastuullisuuden lisäksi myös ilmastoasiat sekä sopimushallinnan eli niin tarjousprosessin ja sopimusprosessinkin. Lisäksi oppaassa on kiinnitetty huomiota myös raportoinnin määrään. Raportointi on valtavan tärkeää, mutta sen tulee olla järkevällä tasolla – liika on liikaa.

Hankintaopas on monelle jo niin tuttu, että toimimista sen periaatteiden mukaisesti osataan jo vaatia.

Konkreettinen opas ahkerassa käytössä

Vastuullisen ruokapalveluiden oppaassa on runsaasti konkreettisia esimerkkejä, jonka vuoksi se on helppo ottaa käyttöön. Oppaasta löytyy muun muassa hyvä ohjeistus siitä, millainen on hyvä ja toimiva vastuunjakotaulukko ja miten sitä kannattaa käyttää.

Palmian hankinnoissa opas on otettu hyvin vastaan, ja se on monin paikoin jo ahkerassa käytössä. Hankintaopas on helpottanut sekä Palmian että sen yhteistyökumppaneiden työtä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Paljon kiitosta on tullut siitä, että vastuullisuus on huomioitu oppaassa niin monelta eri kannalta käytännönläheisesti ja konkreettisesti. Hankintayksiköiden on helppo huomioida sen avulla heille tärkeimmät asiat. Lisäksi opas auttaa muotoilemaan tarjouspyynnön sellaiseen muotoon, joka on helposti ymmärrettävä kummallekin osapuolelle. Ja kun kaikki osapuolet puhuvat näistä asioista samalla tavoin, koko hankintaprosessi sujuu jatkossa mutkattomammin. 

Hankintaopas on monelle jo niin tuttu, että toimimista sen periaatteiden mukaisesti osataan jo vaatia. Käytännönläheisestä oppaasta on tukea ja hyötyä myös silloin, jos kilpailuttamisesta ei ole paljon kokemusta. Toisaalta vastuullisuusasiat ja läpinäkyvä toiminta on aina hyvää kertausta muillekin.

Tutustu Vastuullisten ruokapalveluiden hankintaoppaaseen.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme:  
Mari Rantala

myyntipäällikkö
Palmia Oy 

mari.rantala(at)palmia.fi, p. 050 547 7748 

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleja monessamukana.https://monessamukana.palmia.fi/blogpalmia.fi 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1158750/ 

Jaa artikkeli
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.