Reijo Kähäri on kokenut liiketoiminnan johtamisen, palveluratkaisujen myynnin ja kunta-asiakkuuksien kehittäjä. Kuntien tukeminen palvelujen järjestämisvaihtoehtojen selvittämisessä ja taloutta tasapainottavien ratkaisujen rakentaminen yhteistyössä asiakkaiden kanssa ovat hänen vastuualuettaan.

Palvelujen ulkoistus on reseptivapaa tasapainotuslääke kuntien talouskipuiluun

Kuntatalous näyttää olevan aikamoinen tasapainoilulaji. Lisätään vanhojen murheiden päälle koronapandemian sekä sote- ja väestörakennemuutosten vaikutukset. Investoida pitäisi ja verorasituskin on jo aivan tapissaan. Tässä kurimuksessa tukipalveluiden ulkoistusten taloushyödyt on unohdettu, mutta ovat oiva mahdollisuus.

Yllättävän yleinen harha on itse tuotettujen palveluiden kustannustehokkuus

Miltä kuulostaisi 10-20% säästö katettavaan alijäämään tai sen kanavoiminen kunnan tehtävien kannalta kriittisempiin paikkoihin? Omien kokemustemme pohjalta väitän, että ruoka- ja siivouspalveluiden ulkoistuksella saadaan aikaan helposti kymmenien prosenttien kustannussäästöt. Olemme todenneet tämän monien markkinakartoitusten ja vuoropuheluiden yhteydessä sekä indikatiivisia tarjouksia laskiessa.

Ulkoistuksissa isoimmat hyödyt saavutetaan yleensä työvoimavaltaisissa prosessimaisesti toimivissa palveluissa, varsinkin ruoka- ja puhtauspalveluissa.

Hyötyjen arvioinnissa hyvänä lähtökohtana on omien tuotantokustannusten todellinen hallinta ja tässä yhteydessä kovin yleisiltä vaikuttavien piilokustannusten tunnistaminen. Rehellinen peiliin katsominen onkin suositeltava lähtökohta hyötyjen tunnistamiselle. Toimintolaskennalla päästään käsiksi tiukkoihin faktoihin, mutta muitakin keinoja on. Ammattimaista ulkopuolista ja riippumatonta apua on tarjolla tilanteen kartoittamiseen.

Ulkoistusten taloushyödyt kertyvät monelta suunnalta

Taloushyödyt kertyvät hallinnosta, suunnittelusta, johtamisesta, varsinaisesta palvelusta, teknologioista, järjestelmistä, vyörytyseristä. Lisäksi mainittakoon ruokapalveluissa reseptiikka, hankintojen volyymit, tuotannon valmistusmenetelmät ja logistiikan tehostaminen. Konkreettisia ja käytännössä koeteltuja asioita, joiden hyötyjen realisointi vaatii toki ulkoistuskumppanilta hyvää osaamista ja uskottavuuden kannalta vähän näyttöjäkin.

Politiikassa henkilöstön asema nousee monesti ensimmäiseksi defenssiksi ulkoistuksessa. Meillä henkilöstön työtyytyväisyys on ulkoistuksissa tutkitusti myös parantunut. Huoli työpaikkojen säilymisestä tai palvelun laadun sakkaamisesta on ollut turha. Uskottava ja vastuullinen ulkoistuskumppani myös tarjoaa siirtyvälle henkilöstölle uusia työtilaisuuksia ja uravaihtoehtoja. Hankintayksikkö voi myös hankintalain keinoin ohjata ulkoistuksen tavoitteita ja vaikuttavuutta valitsemillaan kriteereillä ja sopimusmalleilla.

Ulkoistusta koskevat kuntien yhteydenotot ovat ilahduttavasti lisääntyneet

Uusia ulkoistusmenettelyitä on vireillä useissa kunnissa ja laajojakin tukipalveluiden ulkoistuksia on jo toteutettu – aikalaistodistusten mukaan vieläpä hyvillä kokemuksilla ja tuloksilla. Ulkoistusmarkkinalla nopeat syövät kohta hitaat. Palveluntuottajien kapasiteetti ulkoistusten vastaanottoon on rajallinen, eikä näissä kannata juuttua pahimpaan ruuhkaan.

Aluevaalien alla ulkoistushyötyjen arvioinnin aikaikkuna on avoimena. Saatavissa reseptivapaasti Palmialta.

Reijo Kähäri
Myyntijohtaja
Palmia Oy
reijo.kahari@palmia.fi
p. 040 844 9653

monessamukana.palmia.fi

Reijo Kähäri
www.palmia.fi
Jaa artikkeli
Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.