FCG Finnish Consulting Group Oy: 

OTK Elina Kaura on nimitetty FCG:n lakiasiainjohtajaksi.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:

DI Miika Pilli nimitetty Kaakkois-Suomen aluepäälliköksi.