Kainuun väliaikainen valmistelutoimielin valitsi maanantaina maakunta- ja soteuudistuksen eri osa-alueiden valmistelijoita.

Sisäisessä haussa oli yhdeksän tehtävää, joista kahteen ei ollut hakukelpoisia hakijoita. Seitsemää tehtävää haki neljätoista kelpoista hakijaa.

Henkilöstösuunnittelijaksi valittiin Jyrki Pursiainen Kainuu sotesta, kehittämis- ja suunnittelutoiminnon vastuuvalmistelijaksi Jouni Ponnikas Kainuun liitosta, maataloustuotannon, maaseudun kehittämisen ja ympäristöterveydenhuollon vastuuvalmistelijaksi Jouni Heikkinen Puolangan kunnasta, työvoima- ja elinkeinopalvelujen vastuuvalmistelijaksi Kati Kemppainen Kainuun TE-toimistosta ja maan- ja vedenkäytön sekä liikenteen vastuuvalmistelijaksi Jari Pesonen Kainuun ELY-keskuksesta.

Lakimiehen sekä soten järjestämis- ja tuottamistehtävän vastuuvalmistelijoiden valinnat tehdään myöhemmin. Viestintäassistentin ja liikennesuunnittelijan tehtävät ovat avoimessa haussa. Varautumisen vastuuvalmistelijan tehtävä laitetaan sisäiseen hakuun.

Lisäksi väliaikainen valmistelutoimielin päätti, että rekrytoidaan suunnittelija rakentamaan SAP-taloushallinnon järjestelmään uuden maakunnan palveluluokitusta ja tietopaketteja.

Väliaikainen valmistelutoimielin päätti myös, että Kainuun liitto hakee avustusta sote-koordinaattorin palkkaamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustusta sote-koordinaattorin palkkaamiseksi vuosille 2018–2019.