Kainuun liiton aluekehitysasiantuntijan virkaan on valittu maaliskuun alusta alkaen TkT, KTM, MMM Minna Komulainen Kajaanista. Minna Komulainen työskentelee parhaillaan Kainuun liitossa ELMO 2 Kainuu –hankkeessa määräaikaisena projektipäällikkönä. Aluekehitysasiantuntijan virkaa tavoitteli 31 hakijaa, joista 4 haastateltiin.

Ilmasto- ja ympäristövastuullinen Kainuun 2040 -hankkeen projektipäällikön määräaikaiseen tehtävään on valittu FM, metsätalousinsinööri Heidi Karppinen Kajaanista. Karppinen työskentelee projektipäällikön tehtävässä 10.2.2020–9.2.2021. Paikkaa tavoitteli 11 hakijaa, joista 5 haasteteltiin.

Alueidenkäyttö -vastuualueelle suunnittelijan virkaan on valittu LitM, ins. Industrial Management (YAMK) Sanna Nikola-Määttä Sotkamosta maaliskuun alusta alkaen. Nikola-Määttä työskentelee parhaillaan Kainuun liitossa suunnittelijan määräaikaisessa tehtävässä. Hakijoita oli 17, joista 3 haastateltiin.

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä