Jyväskylään on valittu ensimmäinen kongressien puolestapuhuja, Congress Ambassador. Kongressilähettiläänä toimii 2018–2019 Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa teollisen optimoinnin professori Kaisa Miettinen. Hänen tutkimusalansa on monitavoiteoptimointi ja päätöksenteon tukeminen.

Kongressilähettilään valinnalla halutaan tuoda esille tieteellisten kongressien merkitystä sekä tutkijan itsensä, hänen edustamansa yliopiston, että kaupungin kannalta. Ambassadoriksi valittu henkilö toimii aktiivisesti alansa kansainvälisissä tieteellisissä järjestöissä ja edustustehtävissä. Congress Ambassadorin valinnan tekee Jyväskylä Convention Bureaun ohjausryhmä.

Jyväskylän oppilaitoksissa kongressilähettiläs toimii kansainvälisen tiedeviestinnän ja kongressien puolestapuhujana. Hän kertoo kokemuksistaan kongressien järjestäjänä sekä kannustaa muita tieteentekijöitä, varsinkin nuoria tutkijoita järjestötoimintaan ja kongressien järjestämiseen. Tämä tapahtuu muun muassa levittämällä tietoa siitä, miten tieteentekijöitä autetaan kansainvälisten kongressien kutsumisessa ja järjestämisessä.

Jyväskylän kongressimarkkinointi perustuu 24 julkisen yhteisön ja yrityksen muodostamaan verkostoon. Verkoston toiminta kanavoituu Jyväskylä Convention Bureaun kautta, joka auttaa kansainvälisten kokousten ja kongressien järjestäjiä hakemaan oman alansa tapahtumia Jyväskylään.