KAKS eli Kunnallisalan kehittämissäätiö on valinnut professori Arto Haverin Vuosikymmenen kuntatutkijaksi.

Haveri toimii Johtamisen ja talouden tiedekunnassa professorina Tampereella. Hänen pääalueensa on kunnallispolitiikka, erityisesti kuntien ja alueyhteisöjen toiminta ja johtaminen. Haveri vahvuusalueita ovat julkishallinnon uudistaminen ja arviointi.

Palkitsemisperusteluissa sanotaan, että Haveri on vaikuttanut merkittävästi 2010-luvulla kuntien toimialaan liittyvän tutkimuksen kehittymiseen. Hänen tutkimuksensa ja avauksensa ovat edesauttaneet päätöksentekijöitä ja työntekijöitä erityisesti kunnissa ja kuntayhtymissä tekemään työtään entistä paremmin. Hänen työnsä on myös edesauttanut muun muassa valtion hallinnossa ymmärtämään kuntatyötä entistä paremmin.

Palkinto, 5000 euron stipendi ja kunniakirja, myönnettiin ensimmäisen kerran.

Filosofian tohtori Arto Koskesta Vuosikymmenen kuntatuki

KAKS on valinnut filosofian tohtori Arto Kosken Vuosikymmenen kuntatueksi. Palkitsemisen perusteluissa todetaan, että Koski on omalla työpanoksellaan merkittävästi edesauttanut kuntia niiden työssä.

Koski on ollut keskeisesti valmistelemassa merkittäviä kuntiin ja maakuntiin liittyviä lainsäädännön uudistuksia usean maan hallituksen apuna 2000- ja 2010-luvuilla. Lisäksi hän ollut merkittävä kuntajakoselvittäjä suurissa kuntaliitoksissa muun muassa Salossa, Loimaalla, Oulussa ja Rovaniemellä.

Myös tämä palkinto, 5000 euron stipendi ja kunniakirja, myönnettiin ensimmäisen kerran.