Kuntaliitto ja FCG käynnistävät vuoden 2020 alussa hankkeen, jossa kehitetään kuntatalouden hallintaan ja ennakointiin liittyviä palveluita.

Projektin vetäjäksi on valittu kauppatieteiden maisteri Jukka Laiho. Laiho on toiminut aiemmin muun muassa Turun talous- ja strategiaryhmän johtajana sekä Väylä-viraston talousjohtajana. Laiho aloittaa työssään 7. tammikuuta 2020.

Kehittämistyön tavoitteena on tarjota konkreettisia työkaluja kuntien talouden tasapainon ylläpitämiseen ja taloudellisen tehokkuuden parantamiseen.

– Kuntatalouden tilanne on erittäin vaikea, ja talouden tasapainottaminen on meneillään tai edessä valtaosassa kunnista. Arvioiden mukaan kuntien yhteenlaskettu talouden sopeutumispaine on seuraavien kolmen vuoden aikana yhteensä jopa lähes 10 miljardia euroa. Tässä tilanteessa myös Kuntaliitto-konsernin pitää pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja palvelemaan jäsenkenttäämme taloushaasteista selviämiseksi, Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina sanoo.

– Talouteen liittyvät huolenaiheet nousevat jatkuvasti vahvemmin esille keskusteluissa kunta-asiakkaidemme kanssa. Pyrimme kuntien strategisena kumppanina vastaamaan tähän huoleen kehittämällä palveluitamme niin, että ne auttavat kuntia tietoon perustuvassa talouden johtamisessa. On selvää, että rahaa ei riitä kaikkeen, mutta toimintaa systemaattisesti optimoimalla se saadaan riittämään paremmin, toteaa FCG:n toimitusjohtaja Mari Puoskari.

Kehittämistyön osana kootaan ja käynnistetään verkostohanke keväällä 2020, johon osallistuvat kunnat saavat tukea oman taloutensa hallintaan ja toimivat samalla hankkeessa kehitettävien menetelmien pilotteina.