Kemin Energia ja Vesi Oy:n hallitus on valinnut yhtiön toimitusjohtajaksi
diplomi-insinööri Mikko Kangasniemen, 55.

Kangasniemi aloittaa tehtävässä 1.4.2020. Hän siirtyy Kemin Energia ja Vesi Oy:n palvelukseen Rovakaira Oy:n kehityspäällikön tehtävästä.