Geriatrian erikoislääkäri, eMBA Sanna Määttänen on valittu Tampereen kaupungin hallintoylilääkäriksi 1.6.2021 alkaen. Määttänen toimii tällä hetkellä Pihlajalinna Oyj:n palvelukehitys- ja tietohallintojohtajana.

Määttänen on vuodesta 2012 lähtien toiminut Pihlajalinnan organisaatiossa johtamistehtävissä, pääpainopiste julkisten palveluiden johtaminen ja kehittäminen. Hän on myös Pihlajalinnan johtoryhmän jäsen.

Hallintoylilääkäri sijoittuu Tampereen kaupungin organisaatiossa sosiaali- ja terveyspalveluihin, jossa hän palvelujohtajana johtaa vuoden 2021 alussa käynnistynyttä uutta sairaalapalveluiden kokonaisuutta. Sairaalapalveluissa työskentelee 330 henkilöä ja vuosibudjetti on 370 miljoonaa euroa. Hallintoylilääkärin tehtäviin kuuluvat terveydenhuoltolain vastaavan lääkärin tehtävät.

Hallintoylilääkäri osallistuu myös sote-uudistuksen valmisteluun ja on sosiaali- ja terveyspalvelujen johtoryhmän jäsen.