Jämijärvellä kunnanjohtajan ja luottamushenkilöiden välinen luottamus on rapautunut.

Jämijärven kunnanjohtaja Markus Ojakosken ja kunnan luottamushenkilöiden välinen luottamus on murenemassa. Maanantaina kunnanvaltuusto päätti ylimääräisessä kokouksessaan perustaa tilapäisen valiokunnan selvittämään kunnanjohtajan nauttimaa luottamusta.

Valtuuston yksimielisen päätöksen takana oli lokakuussa jätetty valtuustoaloite, jonka valtaosa valtuutetuista oli allekirjoittanut. Aloitteessa tuotiin esiin tarve perustaa tilapäinen valiokunta, koska kunnanjohtajan toiminta ei aloitteen allekirjoittajien mielestä ole ollut asianmukaista.

-Näitä epäkohtia ovat esimerkiksi puuttuvat viranhaltijapäätökset, puutteellinen tiedottaminen, kehotukset henkilöstölle pidättäytyä keskustelemasta luottamushenkilöiden kanssa ja kunnanjohtajan vaikuttamisyritykset poliittiseen päätöksentekoon. Kunnanjohtajan kanssa on toistuvasti pyritty keskustelemaan asioiden selvittämiseksi, mutta kunnanjohtaja on näistä tilaisuuksista kieltäytynyt, valtuustoaloitteessa todetaan.

Markus Ojakoski on toiminut Satakunnassa sijaitsevan Jämijärven kunnanjohtajana vuodesta 2019 lähtien. Aiemmin hän toiminut Kokemäen kaupunginjohtajana 2011-2014. Sen jälkeen hän on työskennellyt muun muassa keskustan eduskuntaryhmän pääsihteerinä vuosina 2015–2017 ja yksityisellä sektorilla ennen Jämijärvelle tuloaan.

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä