Kittilän vt. kunnanjohtajan tehtävää tavoittelee 12 hakijaa.

Hakijat ovat restonomi (ylempi amk) Veli-Matti Hettula Kittilästä, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Antti Jämsén Lohjalta, hallintotieteiden maisteri Sanna Kumpula Kittilästä, filosofian maisteri Timo Kurula Kittilästä, yhteiskuntatieteiden maisteri Riku Niemelä Kuopiosta, yhteiskuntatieteiden maisteri Mikko Ollila Turusta, tekniikan tohtori Lauri Saviranta Helsingistä, hallintotieteiden maisteri Silja Suominen Hämeenlinnasta,
hallintotieteiden maisteri Hanna-Leena Talvensaari Sodankylästä, kauppatieteiden lisensiaatti Päivi Vauhkonen Sodankylästä, oikeustieteen kandidaatti Ville Vitikka Rovaniemeltä ja hallintotieteiden maisteri Valtteri Väyrynen Tampereelta.

Hakijoista Timo Kurula on Kittilän kunnanhallituksen entinen puheenjohtaja. Hän jätti puheenjohtajuuden lokakuussa 2016.

Kittilän nykyinen vt. kunnanjohtaja Kyösti Tornberg jättää tehtävänsä huhtikuun lopussa.

Kittilän valtuusto irtisanoi kunnanjohtaja Anna Mäkelän marraskuussa 2014. Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi valtuuston päätöksen, ja myöhemmin korkein hallinto-oikeus piti voimassa hallinto-oikeuden päätöksen.

Kittilän valtuusto hyväksyi joulukuussa 2016 kunnan ja Mäkelän välisen erosopimuksen, mutta valtuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Siten sopimusasia kunnanjohtaja Mäkelän ja kunnan välillä on edelleen kesken, eikä kunnanjohtajan virkaa voida täyttää vakinaisesti.