Enontekiön kunnanjohtajan virkaa tavoittelee 13 hakijaa ja yksi suostumuksensa antanut. Hakuaika päättyi 8. helmikuuta.

Virkaa hakivat valtiotieteiden tohtori Hannu Autto, hallintotieteen maisteri Jarmo Huhtala, maatalous- ja metsätieteiden maisteri Juhani Härkönen, filosofian maisteri Juha Koskela, kauppatieteen maisteri Raimo Laaksonen, insinööri (ylempi AMK) Jani Leppäjärvi, asentaja-koneistaja Seppo Leskinen, insinööri (ylempi AMK) Samuli Mikkola,
yleisesikuntaupseeri (evp) Jari Nykänen, valtiotieteiden lisensiaatti, sotatieteiden tohtori Jari Rantapelkonen, diplomi-insinööri Pekka Reiman, hallintotieteiden maisteri Olli-Pekka Salminen ja taiteen maisteri Janne Similä.

Suostumuksensa on jättänyt kasvatustieteen maisteri Laila Nikunlassi.

Enontekiön vs. kunnanjohtaja Mauri Koskela ja kunnanjohtajan vakituisen viran haltija Mikko Kärnä ovat molemmat irtisanoutuneet tehtävistään.

Mainos