Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut Sotkamon kunnanvaltuuston
tammikuussa 2017 tekemän päätöksen, jolla se irtisanoi hallintojohtaja Paula Halosen.

Valtuusto irtisanoi Halosen äänin 28–5. Valtuuston päätöksen mukaan Halonen oli toiminut virassaan kunnallisen viranhaltijalain vastaisesti jättäen työnantajan työnjohtomääräyksiä noudattamatta.

Irtisanomisen taustalla olivat hallintojohtajan ja talousjohtajan väliset ristiriitatilanteet. Työnantaja haki ratkaisua tilanteeseen keskustelujen ja työnohjauksen jälkeen määräämällä Halosen vaihtamaan työhuonetta. Halonen kieltäytyi vaihtamasta työhuonetta ja sai siitä kahdesti varoituksen. Lopulta, ennen ilmoitusta virkasuhteen päättymisestä, hän oli kuitenkin ilmoittanut olevansa valmis vaihtamaan työhuonetta.

Oikeus totesi Halosen rikkoneen ja laiminlyöneen virkasuhteensa velvoitteita. Kyseessä ei oikeuden mukaan kuitenkaan ollut virkasuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakava rikkominen tai laiminlyönti. Näin ollen työnantajalla ei ollut oikeutta irtisanomiseen.

Halonen työskentelee tätä nykyä Kainuun liiton hallintopäällikkönä.

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä