Ville-Veikko Ahonen aloitti helmikuun alussa VM:n hyvinvointialueiden ohjausosaston johdossa. (Kuva: Liisa Takala)

Valtiovarainministeriössä aloitti helmikuun alussa uusi hyvinvointialueiden ohjausosasto. Osaston väliaikaiseksi osastopäälliköksi on nimitetty filosofian maisteri Ville-Veikko Ahonen. Ahosen pesti kestää helmikuun alusta elokuun loppuun.

Osastopäällikön virka laitetaan julkiseen hakuun kevään aikana ja se on tarkoitus täyttää viiden vuoden määräajaksi viimeistään syyskuun alusta alkaen.

Valtioneuvosto hyväksyi uutta osastoa koskevan asetuksen tammikuussa. Osasto vastaa hyvinvointialueiden ohjaustehtävistä, kuten lainanottovaltuuksista, mahdollisista lisärahoitusmenettelyistä sekä arviointimenettelyistä. Osasto vastaa myös hyvinvointialueita koskevan ohjauksen yhteensovittamisesta valtioneuvostossa.

Uuden osaston henkilökunta koostuu aluksi pääosin valtiovarainministeriön muilla osastoilla aiemmin työskennelleistä.

Mainos