Ari Lindeman on XAMK-ammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö. (kuva: Imatran kaupunki / Liisa Hupli-Oinonen)

Imatran valtuusto valitsi maanantaina Ari Lindemanin uudeksi kaupunginjohtajaksi. Lindeman on kauppatieteiden maisteri ja XAMK-ammattikorkeakoulun tutkimuspäällikkö.

Lindeman sai valtuuston vaalissa 23 ääntä ja Imatran apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino 20 ääntä.

Lindeman on työskennellyt Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) palveluksessa vuodesta 2017. Ennen Mikkelin ja Kymenlaakson ammattikorkeakoulujen yhdistymistä XAMK:iksi hän työskenteli pitkään Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa.

Valtuuston suurin ryhmä SDP tuki ryhmäpuheenvuorossaaan demaritaustaisen Lindemanin valintaa. Kokoomus, keskusta ja vihreät asettuivat puoluepoliittisesti sitoutumattoman Heinon taakse. Siniset, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto eivät ottaneet ryhminä kantaa valintaan.

Virkavaalia edeltäneessä pitkässä keskustelussa Lindemanin kannattajat korostivat ehdokkaansa verkostoja, strategista osaamista ja kansainvälisyyttä. Heinon tukijat vetosivat hakijoista tehtyyn ansiovertailuun ja katsoivat ehdokkaansa olevan selvästi ansioituneempi muun muassa pitkän kuntakokemuksensa perusteella.

Valintaprosessin repivyyttä kuvastaa se, että vaalin tuloksen julkistamisen jälkeen 17 valtuutettua, muiden muassa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen, kok., ilmoittivat jättävänsä eriävän mielipiteensä kokouksen pöytäkirjaan. Eriävän mielipiteen jättäjien mielestä päätös on lainvastainen.

Kaupunginjohtajan virkaa tavoitteli 16 hakijaa, joista 5 haastateltiin. Imatran nykyinen kaupunginjohtaja Kai Roslakka jää ensi syksynä vuosilomalle ja sen jälkeen eläkkeelle vuoden 2022 alkupuolella.

 

EDIT: Muokattu toiseksi viimeistä kappaeletta klo 23.30.

EDIT: Täydennetty toista kappaletta ja muokattu toiseksi viimeistä kappaletta; täsmennetty eriävän mielipiteen jättäneiden valtuutettujen lukumäärä ja lisätty peruste eriävän mielipiteen jättämiselle 27.4. klo 8.33.