kuva: Ville Miettinen
Kotka selvittää vuonna 2017 tehtyjä Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakejärjestelyjä.

Kotkan kaupunki on ryhtynyt selvittämään kesällä 2017 tehtyihin Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakejärjestelyihin liittyvää välityspalkkiota, kertoo Kotkan kaupunki verkkosivuillaan. Kaupunki on saanut tänä keväänä noin 700 000 euron laskun osakejärjestelyjen yhteydessä käytetyistä asiantuntijapalveluista.

Asiantuntijapalveluista on 7.10.2016 päivätty toimeksiantosopimus, jonka on Kotkan kaupungin puolesta allekirjoittanut silloinen kaupunginjohtaja Henry Lindelöf. Alustavassa tarkastuksessa asiantuntijapalveluiden hankinnasta ei ole löydetty hankintapäätöstä.

Kaupunginhallitus on valtuuttanut kaupunginjohtaja Esa Sirviön tekemään poliisille tutkintapyynnön toimeksiantosopimuksesta. Poliisia pyydetään tutkimaan, onko Lindelöfillä ollut oikeus solmia sopimus toimivaltansa puitteissa.

Kaupunginhallitus epäilee, että entinen kaupunginjohtaja Lindelöf on syyllistynyt rikoslain 40. luvun tarkoittamaan virkarikokseen solmiessaan kaksi lähes saman sisältöistä ja kaupunginhallituksen käsityksen mukaan päällekkäistä sopimusta kahden eri yrityksen kanssa, joita on edustanut sama henkilö. Lindelöfin allekirjoittama sopimus on tehty ilman kaupunginhallituksen siihen antamaa valtuutusta tai hyväksyntää.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Lisäksi kaupunginhallitus päätti varata osakejärjestelyjen neuvotteluissa mukana olleille kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jari Elomaalle ja entiselle kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Nina Braskille tilaisuuden antaa selvitys asian johdosta.