Lappeenranta hakee linjausta johtavien viranhaltijoiden sivutoimiin. (Kuva: Lappeenrannan kaupunki / Raimo Suomela)

Onko soveliasta, että kaupungin johtava viranhaltija istuu yksityisen yhtiön hallituksessa? Lappeenrannan kaupunki hakee tähän kysymykseen vastausta Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:ltä.

Kaupungin elinvoimajohtaja Ding Ma on Syncron Techin ja Reim Groupin hallituksen jäsen. Ding Ma on ilmoituksensa mukaan osallistunut lisäksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiryhmään. Hän on myös LUT-yliopiston kauppatieteiden International Advisory Boardin jäsen.

Ding Ma on tehnyt hallituspaikoistaan työnantajalleen viranhaltijalain mukaiset sivutoimi-ilmoitukset. Kaupunki on tässä yhteydessä tulkinnut, ettei kaupungilla ole oikeutta rajoittaa Ding Man ilmoittamia sivutoimia. Jos KT:n kanta poikkeaa kaupungin aiemmista tulkinnoista, pitää Lappeenrannan kaupungin selvittää kaikkien viranhaltijoiden sivutoimia ja hallitusjäsenyyksiä eri organisaatioissa nykyistä tarkemmin.

– Oikeus työhön ja elinkeinonharjoittamiseen on perusoikeus. Työnantaja voi kuitenkin viranhaltijalain mukaan eräin edellytyksin kieltää sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen. Tällaisia syitä ovat tilanteet, joissa viranhaltija voi tulla esteelliseksi tehtävässään tai joissa sivutoimi vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen taikka haittaa muutoin tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa myöskään harjoittaa toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa, Lappeenrannan vs. kaupunginjohtaja Tuomo Sallinen ja henkilöstöjohtaja Päivi Savilampi-Oikkonen lausuvat kaupungin tiedotteessa.

Mainos– Kaikkien osapuolten kannalta on mielestämme nyt järkevää kysyä asiaan työmarkkinalaitoksen kanta varmasti oikeilla ja perusteellisilla pohjatiedoilla, Sallinen ja Savilampi-Oikkonen toteavat.

Ding Ma valittiin Lappeenrannan elinvoimajohtajaksi lokakuussa 2022. Hän toimi aiemmin Etelä-Karjalan liiton yhteyspäällikkönä.