Filosofian maisteri Sanna Keskinen on valittu Oulun kaupungin viestintäjohtajaksi.

Keskinen on Raahen Seudun ja Raahelaisen päätoimittaja, ja hän on toiminut aiemmin myös Alma Median paikallislehtiryhmän päätoimittajana.

Oulun kaupungin tiedotteessa valintaa perustellaan Keskisen esimieskokemuksella, vahvalla media-alan kokemuksella sekä julkishallinnon tuntemuksella.

Viestintäjohtajan tehtäviä ovat monikanavaisen viestinnän ja markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen, Oulu-brändin johtaminen, mediayhteistyö, yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteet, ylimmän johdon viestintä sekä päätöksenteon viestintä. Viestintäjohtaja on Oulun kaupungin johtoryhmän jäsen.

Virkaa tavoitteli 32 hakijaa.