Pieksämäen keskushallinto toimii Latomoksi kutsutussa Vanhassa Raamattutalossa. Yrjö A. Waskisen suunnittelema Raamattutalo rakennettiin 1949 Suomen Kirkon Sisälähetysseuran kirjapaino- ja toimistorakennukseksi. (Kuva: Jorma Ylönen)

Pieksämäen valtuusto irtisanoi maanantaina kaupungin teknisen johtajan Jari Nykäsen. Valtuusto oli irtisanomisen kannalla lukemin 20–15.

Nykänen sai kirjallisen varoituksen toukokuussa. Varoitus koski epäasiallista käyttäytymistä ja arvostelua, joka oli kohdistunut toisiin työntekijöihin ja työnantajaan. Kaupunginhallitus esitti heinäkuussa Nykäsen irtisanomista, mutta valtuusto piti hänet virassa 25. heinäkuuta pidetyssä kokouksessa äänin 18–17.

Irtisanomisprosessi lähti uudelleen liikkeelle 7. marraskuuta pidetyn valtuuston kokouksen jälkeen. Nykänen luki valtuustossa ääneen energiansäästöohjelmaan liittyvää selvitystä ja syytti siinä kaupunginjohtaja Ulla Nykästä muun muassa mustamaalauskampanjasta, työpaikkakiusaamisesta, ala-arvoisten keinojen käyttämisestä ja johtajuusongelmasta.

– Näiden syytösten esittäminen julkisessa ja nettiin tallennettavassa valtuuston kokouksessa ei ole ollut millään tapaa perusteltua tai asiallista käytöstä johtavalta viranhaltijalta. Teknisen johtajan antama selvitys ja hänen valtuustossa käyttämänsä puheenvuoro ovat täysin epäasiallisia ja rikkovat lojaliteettivelvoitetta työnantajaa kohtaan, valmistelutekstissä todetaan.

Erottamista vastaan äänestäneistä valtuutetuista 14 jätti päätökseen eriävän mielipiteensä. Sen mukaan kaupunginhallituksen esitys irtisanomisesta oli lainvastainen ja virheellisessä järjestyksessä syntynyt. Erottamista vastustaneiden mielestä hallintojohtaja Jukka Savolainen oli esteellinen valmistelemaan asiaa, koska tekninen johtaja Nykänen oli tehnyt hänestä häirintäilmoituksen. He katsovat myös, että Jari Nykästä ei kuultu asianmukaisesti irtisanomisprosessin aikana.

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä