Helsingin kaupunginhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitykset tuleviksi toimialajohtajiksi. Lopullisen valinnan tekee kaupunginvaltuusto.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajaksi kaupunginjohtaja esittää nykyistä Helsingin opetustoimen johtajaa Liisa Pohjolaista, kaupunkiympäristön toimialajohtajaksi Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikköä Mikko Ahoa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajaksi kaupungin nuorisotoimenjohtajaa Tommi Laitiota ja sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajaksi Helsingin sosiaali- ja terveysviraston vs. virastopäällikköä Juha Jolkkosta.

Toimialajohtajien esimies on kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, jonka valtuusto valitsi virkaansa syyskuun lopussa.

Helsinki siirtyy pormestarimalliin ja toimialarakenteeseen 1. kesäkuuta 2017. Nykyiset yli 30 virastoa ja liikelaitosta sulautuvat neljäksi toimialaksi.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Yhteensä toimialajohtajiksi haki 99 henkilöä. Virat täytetään enintään seitsemän vuoden määräajaksi.