Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esitykset tuleviksi toimialajohtajiksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajaksi on ehdolla nykyinen Helsingin opetustoimenjohtaja Liisa Pohjolainen, kaupunkiympäristön toimialajohtajaksi kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikkö Mikko Aho, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajaksi kaupungin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio ja sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajaksi Helsingin sosiaali- ja terveysviraston vs. virastopäällikkö Juha Jolkkonen.

Lopulliset valinnat tekee kaupunginvaltuusto ensi viikon keskiviikkona.

Tulevat toimialajohtajat ovat myös omien toimialalautakuntiensa, lautakuntien jaostojen ja toimialan apulaispormestarin esittelijöitä. Virat täytetään enintään seitsemän vuoden määräajaksi. Toimialajohtajien esimies on kansliapäällikkö Sami Sarvilinna, jonka valtuusto valitsi virkaansa syyskuun lopussa.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Helsingin kaupunki siirtyy pormestarimalliin ja toimialarakenteeseen 1. kesäkuuta 2017. Nykyiset yli 30 virastoa ja liikelaitosta sulautuvat neljäksi toimialaksi. Nyt valittavat toimialajohtajat aloittavat uudessa tehtävässään silloin, mutta osallistuvat jo uuden organisaation rakentamiseen.