Myrskylän valtuusto valitsi Sam Vuorisen yksimielisesti kunnanjohtajaksi 5. marraskuuta.

Myrskylän valtuusto valitsi maanantaina Sam Vuorisen yksimielisesti uudeksi kunnanjohtajaksi. Vuorinen, 34, on sotatieteiden maisteri. Hän siirtyy Myrskylään Ypäjältä, jonne hänet valittiin maaliskuussa 2017.

Miksi halusit hakeutua Myrskylään? Vaikuttiko Ypäjän valitusprosessi asiaan?

– Myrskylä on ammatillisesti kiinnostava, kaksikielinen, taloudellisesti hyvin hoidettu ja eteenpäin menevä maaseutukunta kohtuullisten etäisyyksien päässä useista Etelä-Suomen kaupungeista Itä-Uudellamaalla.

– On silti todettava, että työntävä tekijä uuden viran hakuun on ollut valinnastani tehty valitus hallinto-oikeuteen. Uskon kuitenkin, että valitus hylätään. Valituksen käsittely on kuitenkin pitkittynyt pitkittymistään ja tuonut epävarmuutta henkilökohtaiseen elämääni. Joskus on julkisenkin viranhaltijan oltava itsekäs.

Kuinka olet viihtynyt kunnanjohtajan työssä? Ilmeisesti hyvin, koska sillä tiellä haluat jatkaa?

– Olen viihtynyt kunnanjohtajan työssä ja ypäjäläisenä hyvin. Kuntaorganisaatiomme on pieni, missä kaikille riittää paljon tehtävää. Reilussa puolessatoista vuodessa on saatu paljon aikaan. Yhteistyö luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatioiden välillä on toimivaa ja asioita tehdään yhteiseksi hyväksi.

– Yhteistyö myös Myrskylässä alkaa parhaalta mahdolliselta pohjalta yksimielisen valinnan myötä. Tuo luottamus tulee myös ansaita.

Onko Myrskylä entuudestaan tuttu kunta?

– Siteitä minulla ei kuntaan ole, mutta Myrskylä on toki tuttu esimerkiksi juoksijalegendastaan (Lasse Virén) sekä Timo T.A. Mikkosen myötä.

– Vuosina 2009–2011 toimin sekä alueupseerina että hallinnollisena varapäällikkönä alueella, mikä maantieteellisesti kattoi koko itäisen Suomenlahden Sipoosta Virolahdelle. Tuolloin myös itäisen Uudenmaan kunnat, alueen toimijat, verkostot ja yhteistyöviranomaiset tulivat tutuiksi.