kuva: PIXABAY

Sievin kunnanhallituksen mukaan kunnanjohtajan tehtävästä irtisanoutuneella Janne Tervolla ei ole oikeutta palata virkaansa, vaikka hallinto-oikeus kumosi kunnanhallituksen syyskuussa 2017 tekemän päätöksen Tervon johtajasopimuksen muuttamisesta. Hallinto-oikeus totesi, että muutokseen olisi vaadittu valtuuston päätös.

Tervo katsoo, että hallinto-oikeuden päätös tarkoittaa samalla hänen irtisanoutumisensa kumoutumista. Hän toteaa kunnalle lähettämässään vaatimuksessa voivansa palata virkaan heti, kun hallinto-oikeuden päätös saa lainvoiman.

Kunnanhallitus on eri mieltä. Sen mielestä hallinto-oikeuden päätös ei kumoa irtisanoutumista: Tervo on allekirjoituksellaan hyväksynyt johtajasopimuksen muutoksen ja samalla ilmoittanut irtisanoutuvansa kunnanjohtajan tehtävistä. Näin ollen hänen virkasuhteensa on päättynyt allekirjoituspäivänä 26.9.2017.

Kunnanhallitus on päättänyt, että hallinto-oikeuden kumoama johtajasopimuksen muutos viedään valtuuston hyväksyttäväksi 21. maaliskuuta.

Mainos