Sievin kunnanhallitus ylitti toimivaltansa, kun se syyskuussa 2017 muutti kunnanjohtaja Janne Tervon johtajasopimusta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi kunnanhallituksen päätöksen, sillä muutokseen olisi vaadittu valtuuston päätös.

Alkuperäisessä, vuonna 2014 tehdyssä johtajasopimuksessa todettiin, että kunnanjohtajalle maksetaan erokorvaus vapaaehtoisesta irtisanoutumisesta, jos kunnanjohtajaa kohtaan muodostuu kuntalain 25 §:n mukainen eli valtuuston toteama epäluottamus. Kunnanhallitus muutti sopimusta siten, että erokorvaus maksetaan, kun kunnanjohtaja irtisanoutuu vapaaehtoisesti menetettyään poliittisen johdon luottamuksen.

Kunnanhallituksen päätöksestä valittivat perussuomalaisten valtuutetut Jarkko Myllyoja, Ari Sipilä, Jenny Kilpeläinen ja Kimmo Rieskaniemi sekä varavaltuutettu Katja Jylkkä. He katsoivat, että kunnanhallituksen toiminta sopimuksen muuttamisen yhteydessä oli tarkoitushakuista, ja sen tavoitteena oli painostaa kunnanjohtaja eroamaan ilman valtuustossa todettua epäluottamusta tai muuta syytä.

Janne Tervo irtisanoutui virastaan 26. syyskuuta 2017. Johtajasopimusta koskeneen valituksen takia Sievin kunnanjohtajan virka on ollut täyttämättä. Määräaikaisena kunnanjohtajana on kesäkuusta 2018 lähtien toiminut Mauno Ranto.

Sievin vs. hallintopäällikkö Päivi Rossi kertoo, että johtajasopimuksen muutos viedään valtuuston hyväksyttäväksi 21. maaliskuuta pidettävään kokoukseen.  Tervon irtisanoutumista hallinto-oikeuden päätöksellä ei kumottu.