kuva: Sami Kilpiö
Talousjohtaja Anna-Kristiina Korhosta esitetään Salon kaupunginjohtajan sijaiseksi siihen saakka, kunnes uusi kaupunginjohtaja aloittaa tehtävässään.

Salon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen, sd. esittää talousjohtaja Anna-Kristiina Korhosta kaupunginjohtajan sijaiseksi. Esityksen perusteluna on, että tulevien kuukausien ja koko loppuvuoden tärkein tehtävä Salossa on ensi vuoden talousarvion valmistelu.

Karnisto-Toivonen tekee asiassa aluksi virkamääräyksen ajalle 12.–25. toukukuuta. Toukokuussa kaupunginhallituksen on määrä jatkaa Korhosen sijaisuutta kesäkuun loppuun saakka, ja kesäkuussa kokoontuvan valtuuston siihes asti, kunnes uusi kaupunginjohtaja aloittaa tehtävässään.

Salossa joudutaan järjestelemään kaupungin johdon tehtäviä, koska kaupunginjohtaja Lauri Inna jättää työnsä ja siirtyy Keskon Lounais-Suomen aluejohtajaksi. Inna irtisanoutui kaupungin palveluksesta 16. kesäkuuta alkaen, ja hän jää vuosilomalle 12. toukokuuta alkaen.

Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja. Koska kaupungin nykyinen hallintojohtaja Laura Niinimaa on aloittanut virassa vasta huhtikuun alussa, hänelle annetaan aikaa perehtyä hallintojohtajan työhön.

Salon kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että Anna-Kristiina Korhosen on määrä keskittyä sijaisuutensa aikana strategiaprosessin johtamiseen, toiminnan ja talouden tasapainosta huolehtimiseen ja kaupunkikonsernin sekä henkilöstöorganisaation johtamiseen. Lisäksi hän vastaa talousarvioprosessista, joka kuuluu talousjohtajan tehtäviin.

Muut talousjohtajan tehtävät jaetaan hankintapäällikkö Päivi Kohvakalle ja henkilöstöjohtaja Christina Söderlundille. Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi saa kaupunginjohtajan tehtävistä hoidettavikseen elinvoimaisuuden kehittämisen ja seudun työllisyyden parantamisen.

Salon kaupunginhallitus käynnisti uuden kaupunginjohtajan hakuprosessin maanantaina. Prosessin arvioidaan vievän aikaa vähintään puoli vuotta.