Osa kunnista on laatinut valtuutetuille pelisäännöt, joiden mukaan toimia tehtävässään. Osa säännöistä sisältää someohjeet, osa ei ja joillakin kunnilla viestinnän ohjeet on laadittu erikseen. (Kuva: S. Eloranta)

Tarvitsevatko aikuiset ihmiset ohjeita ja pelisääntöjä työpaikalla tai päätöksenteossa käyttäytymiseen? Vastaus on usein kyllä, näin todettu esimerkiksi Lempäälässä ja Heinolassa.

Heinolan kaupunki ja Lempäälän kunta ovat laatineet valtuutetun käsikirjat, joissa käydään läpi muun muassa valtuustotyön periaatteita, asiallista ja kohteliasta kokouskäyttäytymistä ja Heinolan osalta median kanssa ja sosiaalisessa mediassa toimimista. Molemmat käsikirjat sisältävät luottamushenkilöiden huoneentaulun, johon tärkeimmät pelisäännöt on tiivistetty.

Lempäälän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Jocka Träskbäck (kok.) toteaa, että käsikirjasta ja huoneentaulusta on ollut ainakin jonkin verran hyötyä, kun ne vuoden 2019 alkupuolella otettiin käyttöön.

– Ehkä niillä on ollut ennaltaehkäisevä vaikutus siihen, miten muita kohdellaan ja miten käyttäydytään.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Eettisiä ohjeita työstettiin Lempäälässä rauhassa parin vuoden ajan. Ohjeistuksessa korostuvat toimiva ja toisia kunnioittava yhteistyö kunnan hyväksi. Myös valtuutetun oikeudet ja velvollisuudet on määritelty.

Träskbäckin mukaan ohjeet auttavat siihen, miten työskennellään yhdessä hyvähenkisesti, vaikka poliittiset näkemykset eroaisivat toisistaan. Ohjeita laadittaessa korostettiin että, jatkossa luottamushenkilöiden on helpompi puhaltaa kunnassa yhteen hiileen.

– Meillä haaste on ehkä ollut enemmän se, miten valtuutetut kommentoivat toisistaan valtuustosalin ulkopuolella sosiaalisessa mediassa.

 Lempäälän kunnassa luottamushenkilöille ei ole erikseen someohjeita, eikä Träskbäck näe niitä haasteista huolimatta tarpeellisiksi.

– Aikuisten ihmisten pitää ymmärtää, miten sosiaalisessa mediassa muista valtuutetuista puhutaan. Minusta se kuuluu aikuisen ihmisen käytöstapoihin, ja olisi ehkä vähän ylimitoitettua, jos siitä asiasta joutuisi vielä erikseen säätämään.

Lempäälässä tämän valtuustokauden aikana ei puheenjohtajan mukaan ole tarvinnut varsinaisesti puuttua valtuutettujen käytökseen. Valtuuston puheenjohtajan mukaan asioita pitää pystyä kyseenalaistamaan ja kritisoimaan, mutta henkilöön menevää ja perusteettomia henkilöön kohdistuvia syytöksiä ei kaivata somekeskusteluihin eikä muuallekaan.

– Näen, että meillä on aika hyvä henki valtuustossa. 

Pelisäännöt tarpeen Heinolassa

Heinolassa kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin eettiset ohjeet ja valtuuston pelisäännöt syksyllä 2021.

Kaupungin työntekijöille, luottamushenkilöille ja viranhaltijoille suunnatut eettiset ohjeet on laadittu eettisen toiminnan edistämiseksi ja tukemiseksi:

”Ohjeistuksen tarkoituksena on edistää eettistä käyttäytymistä ja toisaalta estää epäeettistä tapaa toimia, eli niillä haetaan selvennystä sallitun ja kielletyn rajaan. Eettisen toiminnan perustana ovat yhteiset arvot, joihin kaikki sitoutuvat. Heinolan kaupungin arvoja ovat innovatiivisuus, tuloksellisuus, yhteisöllisyys, rohkeus ja välittäminen.”

Valtuuston pelisäännöt on kehitetty tarpeiden pohjalta. Yhdenmukaisten toimintaohjeiden ja kohteliaisuussääntöjen tarkoituksena on helpottaa arjen toimintaa luottamushenkilönä ja antaa eväitä uuden valtuuston toiminnalle. Pelisäännöillä ei ole tarkoitus rajoittaa luottamushenkilön vapautta, Heinolan kaupungin verkkosivuilla kerrotaan.

– Pelisääntöihin on pyritty kokoamaan sellaisia asioita, joissa on koettu haasteita, kuten kokouskäytännöissä ja somekeskusteluissa tai ylipäätään kaupungin edustamisessa, Heinolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Varjo (kok.) kertoo.

Varjo kertoo, että pelisäännöistä on joutunut muistuttamaan esimerkiksi somekeskusteluiden vuoksi tai valtuutettujen liian voimakkaasta kielenkäytöstä tai vaativasta käytöksestä viranhaltijoita kohtaan.

– Valitettavan usein valtuutettuja on joutunut huomauttamaan pelisäännöistä, jotka on yhdessä päätetty. Pelisääntöjä on nostettu esiin myös infojen yhteydessä muistutuksena.

Varjo pitää tärkeänä, että pelisäännöt hyväksytään jokaisella valtuustokaudella, jotta niitä voi käyttää perälautana, vaikkei sääntöjen rikkomisesta ole määritelty sanktioita.

– Pelisäännöt helpottavat tavallaan puheenjohtajaa, jonka tehtävä on puuttua (epäkohtiin). Voin sanoa, että olemme yhdessä sopineet näistä ja myös sinä olet sitoutunut näitä noudattamaan.  

Varjon mukaan pelisääntöjä on hyvä päivittää seuraavalla valtuustokaudella. Varsinkin somemaailma tuo mukanaan uusia tarpeita.  

– Parempi olisi, että pelisäännöt eivät olisi tarpeellisia eikä olisi tarpeita puuttua, mutta valitettavasti niitä on ja uskon, että on jatkossakin yhtälailla, Heinolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päättää.

Ohjeita löytyy

Kuntien luottamushenkilöiden käytöksen ohjeistamiseen ja epäasialliseen käytökseen puuttumiseen on saatavilla monenlaista ohjeistusta.

Työturvallisuuslaki ja kuntalaki linjaavat osiltaan epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta.

Esimerkiksi kuntalain 102 § mukaan puheenjohtajan tehtävä on huolehtia kokoukseen osallistuvien asianmukaisesta käytöksestä ja tarvittaessa pyytää häiritsevästi käyttäytyvää henkilöä poistumaan kokouksesta. Epäjärjestyksen syntyessä puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

Yksittäisen luottamushenkilön epäasialliseen käyttäytymiseen voidaan puuttua kuntalain 85 ja 86 pykälien nojalla, jos kyseessä on virka- tai muu rikosasia.

Kuntaliitto opastaa kuntia muun muassa Yhteisesti sovitut toimintamallit ja pelisäännöt kuntien johtamisessa -julkaisussa, jossa mainitaan näin:

”Luottamushenkilöiden sananvapaus on turvattu tiukasti laeilla. Poliittiset mielipiteet ja niiden ilmaiseminen kenenkään niitä ennalta rajoittamatta, kuuluvat perustuslaissa sananvapauden ytimeen. Samalla kuitenkin kuntalain 29 §:n mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden etua, ja toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.”

Työturvallisuuskeskus on puolestaan julkaissut 2021 Epäasiallisen käytöksen käsitteleminen luottamuselimissä -oppaan. Oppaassa käsitellään myös kunnanvaltuuston ja -hallituksen lain mukaisia velvollisuuksia, miten toimia häirintä- tai epäasiallisen käytöksen tapauksissa.

Aiemmin aiheesta:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*