Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on ottanut kantaa kännykän käytön käytänteisiin turkulaisessa koulussa.

Turun Syvälahden yhtenäiskoululla käytössä olleet kännyköiden käytön käytänteet eivät läpäisseet apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen tarkastelua. Koulun järjestyssäännöissä ei ollut määräyksiä kännyköiden käyttöön liittyen, vaan toimintatavat kännyköiden suhteen määriteltiin koulun käytänteet-nimisessä asiakirjassa.

Asiasta tehtyä kantelua tutkinut apulaisoikeusasiamies piti sinällään hyvänä, että koululla on pyrkimys edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä kännyköiden käyttöä koskevilla säännöillä ja ohjeilla. Syvälahden koulun kännykkäkäytänteistä löytyi useampia ongelmia.

-Ongelma asiassa on ensinnäkin siinä, että koulun järjestyssääntöjä täsmentävien kännyköiden käyttöä koskevien kirjallisten käytänteiden osalta on edellä kerrotuin tavoin epäselvää, ovatko ne luonteeltaan sääntöjä vai suosituksia, apulaisoikeusasiamies aloittaa ongelmia listauksen.

-Toisena ongelma on se, että kännyköiden haltuun ottoa koskeva kirjallinen käytänne ei ole tällä hetkellä voimassa olevien säädösten mukainen, koska sen mukaan tarkemmin määrittämättömästä kännykän häiritsevästä käytöstä seuraa suoraan kännykän haltuunotto, Pölönen toteaa ratkaisussaan.

MainosJa kolmaskin ongelma käytänteistä löytyi.

-Kolmantena mahdollisena ongelmana on se, että käytänteet sisältävät määräyksen kännyköiden säilyttämisestä oppituntien aikana lokerikossa. Tämän käytänteen soveltaminen voi käytännössä johtaa siihen, että oppilaiden omaisuutta otetaan lainvastaisesti koulun haltuun. Sitä, missä määrin näin on mahdollisesti tapahtunut, en nyt kantelijan ja selvitysten ristiriitaisen sisällön perusteella voi arvioida, apulaisoikeusasiamies arvioi.

Kantelussa oli maininta kännykän käyttöä rajoittaneiden opettajien epäasiallisesta käytöksestä, mutta siitä ei asiaa koskevassa selvittelyssä havaittu merkkejä. Joka tapauksessa koulun on saatettava kännyköitä koskevat säännöt vastaamaan perusopetuslakia. Koulun on ilmoitettava lokakuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin se on asiassa ryhtynyt.

Koulun käytänteet listattuna:

– Pidät kännykän äänettömänä koko koulupäivän ajan
– Oppituntien aikana säilytät kännykkäsi repussa luokilla 1–6 ja luokilla 7–9 opetustilojen lokerikoissa.
– Käytät kännykkääsi oppituntien aikana vain opettajan erikseen antamalla luvalla
– Et käytä ruokailun ja välipalatunnin aikana kännykkää, saat käyttää sitä ruokailun jälkeen portailla
– Jos käytät kännykkääsi häiritsevästi koulupäivän aikana (kuvaus/äänitys/taltiointi), se otetaan pois lopputunnin/päivän ajaksi ja tuodaan säilöön kansliaan (laatikko, kirjaus, ko. listaan: pvm, opp. nimi, tuonut opettaja)
– Voit hakea kännykkäsi koulupäivän päätyttyä
– Häiritsevästä käytöstä ilmoitetaan Wilmassa

MainosRatkaisu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*