Aluehallintovirastosta todetaan, että lapsi voi oireilla kaltoinkohtelua monella tavalla. Sosiaalityöntekijän on osattava tunnistaa väkivallan ja kaltoinkohtelun merkkejä lapsessa ja hänen käytöksessään.

Lastensuojelun sosiaalityö ei toteuteta Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Itä-Suomen aluehallintovirasto toteaa keskiviikkona 28. helmikuuta antamassaan päätöksessä, että Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen lastensuojelutehtävien organisoinnissa ja johtamisessa on puutteita, joiden korjaamiseen on ryhdyttävä välittömästi asiakasturvallisuuden varmistamiseksi.

Avi antoi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle määräyksen siitä, että lastensuojelusta ja lapsiperhepalveluista vastaavan johdon on valvottava lastensuojelun toteutumista lain edellyttämällä tavalla. Johdolla on kokonaisvastuu lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelujen laadusta ja saatavuudesta ja menettelyn ohjaamisesta.

Avin antama määräys koskee erityisesti sen valvontaa, että jokaisen lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijän on tavattava jokaista asiakkaanaan olevaa lasta henkilökohtaisesti lapsen tilanteen ja tuen tarpeen arvioimiseksi.

– Lapsen tapaaminen henkilökohtaisesti, ja hänen mielipiteensä selvittäminen on keskeinen osa lastensuojelua ja sosiaalityöntekijän velvollisuus. Pienikin lapsi osaa kertoa ja ilmaista toiveitaan ja kokemuksiaan, jotka lapsen oikeuksien ja edun sekä turvallisuuden vuoksi on välttämätöntä huomioida ja kuulla häntä koskevassa tilannearviossa sekä päätöksenteossa, sanoo Sari Vainikainen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Hyvinvointialueen on laadittava annettuun määräaikaan mennessä lasten tapaamisista kirjallinen ohje, joka on käsiteltävä yhdessä lastensuojelun sekä lastensuojelun tarvetta arvioivan henkilöstön kanssa. Hyvinvointialueen omavalvontavastuuseen kuuluu, että johto varmistaa ja valvoo ohjeen noudattamista. 

Aluehallintoviraston päätöksessä ei suoraan viitata tapahtumiin, jotka johtivat nelivuotiaan lapsen kuolemaan Joensuussa viime kesänä. Avi kuitenkin otti alueen lastensuojelun oma-aloitteisesti valvontaan muutamia päiviä kotonaan menehtyneen lapsen kuoleman jälkeen.

Tuomio rikosasiassa annetaan Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa tänään 29.2.

Puutteita on ollut aiemminkin

– Aluehallintovirasto on antanut Pohjois-Karjalan lastensuojelulle jo aiemmin hallinnollista ohjausta lastensuojelun lainmukaisesta toteuttamisesta ja asiakasturvallisuutta vaarantavien puutteiden korjaamisesta, mutta asiat eivät ole korjaantuneet. Erityisesti tämän vuoksi aluehallintovirasto pitää määräyksen antamista perusteltuna, kertoo Sari Vainikainen Itä-Suomen aluehallintovirastosta.

Lisäksi avi ohjeistaa Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta kiinnittämään huomiota riittävän koulutuksen järjestämiseen lastensuojelun henkilöstölle lapsiin kohdistuvan väkivallan ja muun kaltoinkohtelun tunnistamiseksi. Avin mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden käytettävissä on oltava lain edellyttämä lastensuojelun asiantuntijaryhmän tuki.

– Lapsi voi oireilla kaltoinkohtelua monella tavalla. Sosiaalityöntekijän on osattava tunnistaa väkivallan ja kaltoinkohtelun merkkejä lapsessa ja hänen käytöksessään, ja käytettävä tarpeen mukaan apunaan moniammatillista osaamista. Fyysisen kaltoinkohtelun lisäksi lapset joutuvat kohtaamaan myös muita kaltoinkohtelun muotoja. Etenkin pitkään jatkuneessa tilanteessa lapsen voi olla vaikea sanoittaa kokemuksiaan, vaikka se muutoin lapsen olemuksessa tai käyttäytymisessä näkyisikin. Erityisesti tämän vuoksi luottamuksellisen suhteen muodostaminen lapseen on erittäin tärkeää, toteaa Vainikainen.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä