Espoon sosiaalitoimen toiminta sai huomautuksen eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on antanut huomautuksen Espoon sosiaalitoimelle jo vuonna 2002 tapahtuneeseen lapsen sijoittamiseen liittyen. Vuosien saatossa sosiaalitoimi on apulaisoikeusasiamiehen mukaan menetellyt väärin useissa eri kohdin, jolloin lapsen ja kantelijan oikeusturva on vaarantunut.

-Pidän Espoon sosiaalitoimen laiminlyöntejä vakavina sekä lapsen ja kantelijan oikeusturvaa vaarantavina. Kokonaisarviossani olen päätynyt tämän takia siihen, että annan Espoon sosiaalitoimelle huomautuksen eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n perusteella, päätöksessä todetaan.

Kantelija oli isovanhempi, jonka luokse hänen lapsenlapsena oli sijoitettu kiireellisellä huostaanotolla vuonna 2002. Myöhemmin lapsi oli sijoitettu kantelijan luokse käyttäen sijoitusperusteena lapsen yksityistä sijoitusta. Kantelija oli myös määrätty lapsen oheishuoltajaksi.

Isovanhempi pyysi huostaanottoa

Vuosien saatossa isovanhempi oli useaan eri otteeseen pyytänyt, että lapsi otettaisiin huostaan ja sijoitettaisiin hänen luokseen. Tämä olisi taannut asianmukaisten korvausten maksamisen ja lapselle riittävän avun ja tuen. Nyt Espoon kaupungin tuki satunnaista ja lapsenlapsestaan huolehtinut isovanhempi kärsi talousvaikeuksista.

Tähän Espoon sosiaalitoimi ei kuitenkaan suostunut. Eduskunnan oikeusasiamies muistuttaa ratkaisussaan, että kun kunta on aktiivisesti ollut vaikuttamassa yksityisen sijoituksen toteutumiseen ja se on vaihtoehto huostaanotolle, niin ennakkotapausten mukaan kyse ei ole enää yksityisestä sijoituksesta.

-Totean, että tuomioistuinkäytännössä on katsottu, ettei kunta voi siirtää omaa järjestämis- ja kustannusvastuutaan sellaisessa tilanteessa, jossa lapsen sijoituksen edellytykset olisivat täyttyneet.

Tieto ja raha ei liikkunut

Kantelusta ja Espoon sosiaalitoimen tekemästä selvityksestä käy ilmi, että ongelmia oli ollut myös tiedonkulussa. Kantelija ei pyynnöistä huolimatta ollut saanut kaikkia asiakirjoja, jotka hänen olisi tullut saada.

-Saamani selvityksen mukaan kantelijaa ei ole ohjattu ja neuvottu siten kuin sosiaalihuollon asiakaslaissa säädetään. Kantelijalla ei ole ollut mahdollisuutta päästä oikeuksiinsa sen johdosta, ettei hänelle ole luovutettu hänelle kuuluvia lasta koskevia asiakirjoja, päätöksessä kirjoitetaan.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on annettu jo maaliskuussa 2020, mutta EOA:n sivuilla ratkaisu julkaistiin vasta tällä viikolla. Päätöksessään Maija Sakslin esittää Espoon sosiaalitoimelle, että se korvaisi kantelijalta vuosien saatossa saamatta jääneet korvaukset.

-Esitän, että Espoon sosiaalitoimi harkitsee, miten se voisi hyvittää edellä todetut kantelijan oikeuksien loukkaukset ja korvata kantelijalle saamatta jääneet palkkiot ja korvaukset, päätöksessä todetaan.

Päätöksen antamisen jälkeen Espoon kaupunki on käsitellyt asian oikeusasiamiehen esityksen mukaisesti. Sekä kantelun tehnyt henkilö että eduskunnan oikeusasiamies ovat saaneet Espoon kaupungin vastauksen asiassa. 

EDIT 24.9.2020 klo 10.00  Lisätty jutun loppuun maininta Espoon kaupungin tekemistä jatkotoimista. 

Ratkaisu kokonaisuudessaan eduskunnan oikeusasiamiehen sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*