Markkinaoikeus on kumonnut Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen terveys- ja sairaanhoitopalveluiden toimialuejohtajan kesäkuussa 2023 tekemän hankintapäätöksen ja elokuussa 2023 samasta asiasta tehdyn hankintaoikaisupäätöksen. Kyseisessä hankinnassa kilpailutettiin ikäihmisten asumispalvelujen vastuulääkäripalvelut ajalle 1.1.2024–30.6.2025 ja sen jälkeen mahdolliselle toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Hankintayksikkö oli pisteyttänyt hankinnan etusijajärjestyksessä ykköseksi Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n ja asiasta markkinaoikeuteen valittaneen Pihlajalinna Terveys Oy:n kakkoseksi. Hankintapäätöstä oli oikaistu elokuussa 2023, mutta yhä edelleen Mehiläinen oli pistevertailun ykkönen. Hankinta suoritettiin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisessä kilpailutuksessa.

Hankintaoikaisussa pudotettiin pois referenssejä

Pihlajalinnan valituksessa puututtiin siihen, ettei Mehiläisen hankinnan yhteydessä ilmoittamat referenssit täyttäneet kaikilta osin hankintailmoituksen vaatimuksia. Voittajan ilmoittamia referenssejä oli kyllä syynätty hankintaoikaisupäätöksen yhteydessä viiden pisteen verran alaspäin, mutta tämä ei hyvinvointialueen mukaan vaikuttanut hankintaan osallistuneiden yhtiöiden järjestykseen.

Valittajan taholta tuotiin esiin, että Mehiläinen hoitaa esimerkiksi Siikalatvan kunnan aluetta sote-ulkoistuksen myötä ja vajaan 5000 asukkaan kunnasta oli ilmoitettu olevan yli 400 kuntalaista yhtiön tarjoamassa ikäihmisten asumispalvelussa. Samaan aikaan Mehiläisellä on kunnassa yhteensä noin 50 vaatimukset täyttävää tehostetun palveluasumisen huonetta, joten jokaisessa huoneessa olisi pitänyt asua vähintään kahdeksan asukasta.

Mehiläinen kiisti markkinaoikeudelle antamassaan selvityksessä vastapuolen väitteet. Yhtiön taholta vakuutettiin, että sillä on Siikalatvassa sosiaalihuoltolain 21 b ja 21 c §:n mukaisia palveluasumisen paikkoja valittajan esittämää enemmän. Näin ollen myös referenssille tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset täyttyisivät.

Uhkasakon voimalla

Markkinaoikeus oli ratkaisussaan kuitenkin toista mieltä. Referenssien oikeellisuus olisi tullut hankintayksikön toimesta tullut tarkistaa luotettavasti referenssiasiakkaan edustajalta, eikä yhtiön omilta työntekijöiltä.

-Voittaneen tarjoajan kahden referenssikohteen yhteyshenkilöt eivät ole olleet tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla referenssiasiakkaiden yhteyshenkilöitä, vaan sen omia tai siihen kytköksissä olevan yrityksen yhteyshenkilöitä. Kyseisiä kahta referenssikohdetta koskevat vastaukset ovat myös olleet varsin suppeita ja yleisluontoisia.

-Markkinaoikeus katsoo, että tällaisessa tilanteessa hankintayksikön olisi tullut vähintäänkin hankkia selvitystä kyseisistä referenssikohteista ja siitä, miten ne sisällöllisesti täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset, jotta se olisi voinut ottaa huomioon kyseiset referenssikohteet tarjousvertailussa, markkinaoikeuden ratkaisussa todetaan.

Viime viikolla antamassaan päätöksessä markkinaoikeus kielsi Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta laittamasta hankintaa täytäntöön. Päätöstä tehostetaan vielä 500 000 euron uhkasakolla. Koko hankinnan arvoksi on laskettu 6,2 miljoonaa euroa vuoden 2029 loppuun mennessä.

Ratkaisu kokonaisuudessaan markkinaoikeuden sivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä