Tuulivoima on keskeinen osa puhtaan energian tuotantoa. (Kuva: Suomen tuulivoimayhdistys)

Etelä-Savon maakuntahallitus on päättänyt, että Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan valmistelua jatketaan. Maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 19. helmikuuta 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta saadut lausunnot ja mielipiteet ja hyväksyi maakuntaliiton niihin laatimat vastineet.

Maakuntakaavaluonnoksesta saatiin kuntien ja viranomaislausuntojen (39 kappaletta) lisäksi 42 mielipidettä yksityishenkilöiltä sekä yhdistyksiltä. Lisäksi palautteessa oli mukana Kangasniemen kunnalle luovutettu adressi, jossa vastustettiin tuulivoimatuotannon sijoittumasta Kangasniemelle. Adressin oli allekirjoittanut yli 1 150 henkilöä.

Tuulia-Järvi Suomi ry jätti kaavaluonnoksen nähtävillä olon yhteydessä maakuntahallitukselle vetoomuksen pysäyttää kaavan suunnittelu ja sen käsittely. Maakuntahallitus on arvioinut ja todennut tarpeen kaavan laadinnalle käynnistämispäätöksen yhteydessä.

Maakuntakaavan valmistelu etenee nyt kohti ehdotusvaihetta. Seuraavaksi maakuntaliitto laatii maakuntakaavaehdotuksen, josta pyydetään ensin viranomaisten lausunnot. Näiden lausuntojen perusteella maakuntaliitto korjaa ehdotusta ennen kuin se asetetaan julkisesti nähtäville syksyllä 2024. Tavoitteena on saada Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaava maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn marraskuussa 2024.

–  Neljännen vaihemaakuntakaavan valmistelun käynnistämiselle elokuussa 2023 esitetyt perusteet eivät ole muuttuneet. Tuulivoima on keskeinen osa puhtaan energian tuotantoa. Muusta maakuntakaavoituksesta irrotettuna tuulivoimaa koskeva vaihemaakuntakaava luo edellytykset vihreän siirtymän investointien edistämiselle Etelä-Savossa, toteaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen.

Kaavasta jätetyissä mielipiteissä korostui tuulivoimaloiden vaikutukset vakituiselle asutukselle ja loma-asutukselle. Tuulivoimaloiden aiheuttavat melu-, välke- ja maisemavaikutukset huolestuttivat mielipiteensä antaneita useimmiten. Myös vaikutukset kiinteistöjen arvoon tuotiin esille useassa mielipiteessä.

– Hajanainen ja tasaisesti maakuntaan levittäytynyt asutus ja runsas loma-asutus sekä vesistöisyys tuovat haasteita teollisen mittakaavan tuulivoiman sijoittamiselle Etelä-Savoon, mikä näkyi myös kaavaluonnoksesta saadussa palautteessa, kertoo maakuntaliiton aluesuunnittelupäällikkö Marko Tanttu.

Maakuntakaavan suunnittelussa on käytetty kilometrin etäisyyttä asutuksen ja tuulivoimaloiden alueiden välillä. Mielipiteissä ja osassa lausuntojakin tätä etäisyyttä pidettiin liian lyhyenä ja esitettiin etäisyyden kasvattamista.

Maakuntahallituksen hyväksymien vastineiden mukaan maakuntakaavan suunnittelussa käytetään jatkossakin yhden kilometrin etäisyyttä.

Parikkalan rajanylityspaikan sulkeminen

Maakuntahallitus myös kannattaa rajanylityspaikkojen pysyvää sulkemista Rajavartiolaitoksen esityksen mukaisesti. Olosuhteiden muuttuessa päätöstä voidaan tarkastella uudelleen. Rajavartiolaitos on pyysi liitolta lausuntoa Parikkalan ja Inarin tilapäisten rajanylityspaikkojen sulkemisesta.

Itä-Suomeen odotetaan vihreiden investointien tukea

Itä-Suomen neuvottelukunta edellyttää valtion osoittavan työ- ja elinkeinoministeriön vihreiden investointien 400 miljoonan määrärahasta 75 miljoonaa euroa Itä-Suomen hankkeisiin.

– Nykyisessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa on tärkeää, että hallitus huomioi ja turvaa Itä-Suomen kehittämisen edellytykset. Tällä tärkeällä konkreettisella teolla hallitus voi vauhdittaa hallitusohjelman mukaista itäisen Suomen kasvua, mikä edistää myös koko maan menestystä, Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotossa todetaan.

Työ- ja elinkeinoministeriö on varannut vihreisiin investointeihin 400 miljoonan määrärahan valtion talousarvioon. Tämä on suoraa rahoitusta elinkeinopoliittisiin hankkeisiin.

Itäisessä Suomessa on pelkona, että investointirahoitus painottuu erittäin vahvasti Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*