Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on puuttunut Haapaveden kaupunginhallituksen tapaan hoitaa salaisia päätöksiä. Salaisissa kaupunginhallituksen kokouksissa käsiteltiin salaisia asioita, jotka kirjattiin salaiseen kokousjärjestelmään. Toimintamalli oli kaupungissa käytössä syksyyn 2018 saakka, mutta nyt asiat ovat kuntalain vaatimassa muotissa.

Apulaisoikeusasiamies korostaa tuoreessa päätöksessään, että kaupunginhallituksen laiminlyönti salaisten asioiden tiedottamisessa tai pikemminkin tiedottamattomuudessa on ollut lainvastainen.

-Pidän kaupunginhallituksen laiminlyöntiä kaupunginhallitusten kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaisemisessa asianmukaisesti yleisessä tietoverkossa vakavana. Päätökset, joita ei ole laissa säädetyllä tavalla annettu tiedoksi kaupungin jäsenille, eivät ole saaneet lainvoimaa, koska muutoksenhakuaika ei ole alkanut kulua, Sakslin toteaa päätöksessä.

Valtuutetut kantelivat

Asiasta kantelivat eduskunnan oikeusasiamiehelle Haapaveden kunnallispolitiikassa mukana olevat Ilkka Repo (ps.) ja Esko Joentakanen (vas.). Kantelusta selviää myös haapavetisten toimintamalli salailussa.

-Kaupunginhallituksen kokouksen päätyttyä, kaupunginvaltuuston puheenjohtajat poistuivat kokouksesta ja aloitettiin uusi kokous. Näissä kokouksissa päätettiin asioista, jotka olivat esittelijän mielestä salaisia. Kantelijat olivat huomauttaneet toimintatavan laittomuudesta jo yli vuoden verran. Perusteeksi menettelylle oli esitetty, että kaupungilla ei ole ohjelmaa, jolla salaus voitaisiin toteuttaa, kaupunginvaltuutetut totesivat kantelussaan.

Salata saa – mutta jotain pitää kertoa

Maija Sakslin puuttuu päätöksensä perusteluissa nimenomaan siihen, ettei salaisina käsiteltäviä asioita ollut millään tavoin kirjattu julkiseen kokousjärjestelmään. Salaisena käsiteltäviä asioita kuntien päätöksenteossa on aina silloin tällöin, mutta yleensä niistä on merkitty järjestelmään ainakin pykälä ja teksti salainen tai ei-julkinen. Haapavedellä salaiset asiat kirjattiin vain omaan salaiseksi luokiteltuun kokousjärjestelmään.

Kesäkuun 2017 alussa kokonaisuudessaan voimaan tulleen kuntalain mukaan kunnan tulee julkaista yleisessä tietoverkossa toimielinten käsittelyyn tulevat asiat. Sama on tilanne myös pöytäkirjojen ja päätöksiin liittyvien muutoksenhakuohjeiden suhteen.

-Käsiteltävistä esityslistan asioista tulee julkaista yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista yleisessä tietoverkossa ja myös henkilötietojen suoja tulee toteuttaa. Pöytäkirjoista julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät tiedot. Kokonaan salassa pidettävästä asiasta on julkaistava tieto salassa pidettävän asian käsittelystä

-Painotan sitä, että pöytäkirjan julkaisemiseen kunnan tietoverkossa liittyy päätöksenteon kannalta merkittävä seikka. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa. Jos tiedoksiantoa kunnan jäsenelle ei suoriteta, muutoksenhakuaika ei lähde kulumaan eikä päätös saa lainvoimaa. Päätöksen lainvoimaisuus on usein sen täytäntöönpanon edellytys, apulaisoikeusasiamies muistuttaa ratkaisussaan.

Asiat käsitellään uudemman kerran

Haapaveden kaupunginhallitus sai maanantaina eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätöksen tiedoksi kokouksessaan. Vs. kaupunginjohtaja Marjukka Mannisen mukaan asia tulee uudelleen esille todennäköisesti seuraavassa hallituksen kokouksessa. Uudelleen käsittelyyn tulevat aikanaan myös ilman lainvoimaa jääneet salaiset päätökset.

-Näitä salaisia päätöksiä ei ole nykylain mukaan käsitelty hallinnollisesti oikein. Syksystä 2018 alkaen tilanne on sitten korjaantunut lain vaatimalle tasolle. Olemme käyneet nämä väärin käsitellyt päätökset läpi ja niitä on kaikkiaan noin kymmenkunta. Tulemme käsittelemään nämä asiat uudelleen. Mitään erikoista siellä ei ole, vaan aika pitkälle yksilöihin liittyviä lausuntoja ja vastaavia asioita, Manninen kertoo.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*