Itä-Suomen hallinto-oikeus ei lähtenyt tutkimaan sitä, onko kaikki mennyt oikein, kun Pohjois-Savon hyvinvointialue siirsi sote-kiinteistöjen vuokrasopimuksia Ylä-Savon Sotelta omalle kontolleen. Kiinteistöjen omistajista Iisalmi ja Sonkajärvi valittivat hyvinvointialueen aluehallituksen syksyllä 2022 tekemistä päätöksistä hallinto-oikeuteen.

Kuntien mielestä aluehallitus oli tulkinnut voimaanpanolakia väärin, kun se oli käsitellyt kuntien Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle vuokraamia rakennuksia voimaanpanolain 25 §:n mukaisina siirtyvinä vuokrasopimuksina. Kunnat olisivat halunneet vuokrata tilat hyvinvointialueelle suoraan voimaanpanolain 22 §:n mukaisina tiloina ja uusilla ehdoilla.

Hallinto-oikeus ei kuitenkaan tutkinut kuntien tekemiä aluevalituksia tältä osin. Maaliskuun alkupuolella antamassaan ratkaisussa Itä-Suomen hallinto-oikeus muistutti, että voimaanpanolaista johtuvat sopimuserimielisyydet käsitellään hallintoriita-asioina markkinaoikeudessa.

-Voimaanpanolain 67 §:n 2 momentin mukaan muun ohella tämän lain nojalla tehtävistä sopimuksista aiheutuvat erimielisyydet käsitellään hallintoriita-asioina markkinaoikeudessa. Hallinto-oikeudella ei siten ole toimivaltaa hallintoriita-asiana velvoittaa hyvinvointialuetta tekemään voimaanpanolain 22 §:n mukaista vuokrasopimusta.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)-Hallinto-oikeus toteaa lisäksi, että hallintolainkäytön järjestyksessä voidaan ratkaista vain julkisoikeudellista oikeussuhdetta koskeva asia. Toimitilojen vuokrasopimukset ovat yksityisoikeudellisia sopimuksia ja yksittäisiä vuokrasopimuksia koskevat erimielisyydet on mahdollista saattaa asianmukaisessa järjestyksessä toimivaltaisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi siltä osin, kuin ne eivät kuulu voimaanpanolain 67 §:n 2 momentin mukaisesti käsiteltäväksi hallintoriitana markkinaoikeudessa, hallinto-oikeuden saman sisältöisissä päätöksissä todetaan.

Varsinaisia vuokra-asioita hallinto-oikeus ei siis ottanut pöydälleen, mutta kuntien valituksiin antamissaan ratkaisuissa se otti kantaa siihen, onko aluehallitus asiaa käsitellessään toiminut sitä velvoittavien julkisoikeudellisten säännösten mukaisesti. Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan aluehallitus ei ollut ylittänyt toimivaltaansa asioista päättäessään.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli se myöntää asiassa valitusluvan.

Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisut Pohjois-Savon hyvinvointialueen nettisivuilla

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*