Pieksämäen teknisen johtajan erottaminen läpäisi Itä-Suomen hallinto-oikeuden seulan. (Kuva: Jorma Ylönen)

Pieksämäen kaupunginvaltuuston tammikuussa antamat 2023 potkut kaupungin tekniselle johtajalle Jari Nykäselle läpäisivät Itä-Suomen hallinto-oikeuden tarkastelun. Tuoreessa päätöksessään hallinto-oikeus toteaa, että asian valmistelu ja varsinainen päätöksenteko olivat sujuneet lakipykälien mukaan.

Jari Nykänen sai työnantajaltaan kirjallisen varoituksen toukokuussa 2022. Varoitus koski epäasiallista käyttäytymistä ja arvostelua, joka oli kohdistunut toisiin työntekijöihin ja työnantajaan. Pieksämäen kaupunginhallitus esitti heinäkuussa teknisen johtajan irtisanomista, mutta valtuusto päätti pitää hänet virassa äänin 18–17.

Uutta vettä kiukaalle ongelma sai marraskuussa 2022 pidetyn valtuuston kokouksen jälkeen ja irtisanomisprosessi käynnistyi uudelleen. Tekninen johtaja luki valtuuston kokouksessa ääneen energiansäästöohjelmaan liittyvää selvitystä ja syytti siinä kaupunginjohtaja Ulla Nykästä muun muassa mustamaalauskampanjasta, työpaikkakiusaamisesta, ala-arvoisten keinojen käyttämisestä ja johtajuusongelmasta.

Varoitus ei nollaantunut

Tammikuussa 2023 valtuusto päätti äänin 20-15 erottaa kaupungin teknisen johtajan. Tämä ei kuitenkaan käynyt potkut saaneelle virkamiehelle. Hänen mielestä toukokuussa 2022 annettu varoitus oli mitätöitynyt, kun valtuusto oli pari kuukautta myöhemmin päättänyt pitää teknisen johtajan yhä kaupungin palkkalistoilla.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Hallinto-oikeuteen irtisanomisestaan valittaneen entisen teknisen johtajan mielestä myös erottamisasian valmisteluun osallistunut kaupungin hallintojohtaja oli esteellinen hallintolain 28 §:n perusteella. Valittaja perusteli asiaa muun muassa sillä, että hallintojohtaja oli toiminut sihteerinä huhtikuussa 2022 järjestetyssä kuulemistilaisuudessa, eikä valittajan mielestä kyseinen pöytäkirja vastannut kokouksen sisältöä.  Nykäsen mielestä myöskään hänen kuulemisensa irtisanomisen osalta ei ollut tapahtunut viranhaltijalain 43:n mukaisesti.

Itä-Suomen hallinto-oikeus oli kuitenkin asioista toista mieltä ja totesi, ettei asiassa ollut ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden takia luottamuksen hallintojohtajan puolueettomuuteen olisi katsottava vaarantuneen. Hallinto-oikeus ei myöskään katsonut Nykäsen tavoin, että virkamiehen saama varoitus olisi nollaantunut siinä vaiheessa, kun kaupunginvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen antaa hänen jatkaa viranhoitoaan.

– Vaikka työnantaja on tuolloin katsonut, että sillä on vielä ollut edellytykset jatkaa valittajan virkasuhdetta, valittajan on jo tullut ymmärtää, että työnantaja pitää hänen menettelyään moitittavana. Työnantajan toimilla ei kuitenkaan ole ollut vaikutusta valittajan käyttäytymiseen, eikä valittaja ole nähnyt omassa toiminnassaan mitään moitittavaa.

-Valittajan käyttäytyminen ja menettely muodostavat kokonaisuuden, jonka perusteella hänen on katsottava rikkoneen vakavasti hänelle teknisenä johtajana kuulunutta käyttäytymisvelvoitettaan siten, että hänen virkasuhteensa irtisanomiselle on ollut viranhaltijalain 35 §:n 1 momentissa tarkoitettu asiallinen ja painava syy. Virkasuhteen irtisanomista on pidettävä hallinto-oikeudellisen suhteellisuusperiaatteen ja sananvapauden rajoittamisen kannalta oikeasuhtaisena seuraamuksena valittajan toiminnan moitittavuuteen nähden. Pieksämäen kaupunginvaltuusto on siten voinut irtisanoa valittajan teknisen johtajan virkasuhteen, hallinto-oikeuden ratkaisussa todetaan.

Ei jäävejä päättäjiä

Samassa yhteydessä Itä-Suomen hallinto-oikeus antoi ratkaisunsa myös toisessa kunnallisvalituksessa, joka koski samaa irtisanomiskiistaa. Kyseisessä valituksessa oli vedottu siihen, että useampi valtuutettu oli osallistunut esteellisenä asiasta päättämiseen. Tämänkään valituksen perusteluille hallinto-oikeus ei vihreää valoa näyttänyt, vaan hylkäsi kunnallisvalituksen ja siinä esitetyt vaatimukset.

Päätökset eivät vielä ole lainvoimaisia, vaan niihin voi hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, mikäli se myöntää asioissa valitusluvat.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*