Valtioneuvoston päätöksellä Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat toistaiseksi suljettuja.

Hallituksen eduskunnalle tänään antaman uuden väliaikaisen rajaturvallisuuslain esityksen mukaan kansainvälisen suojelun hakemuksia ei tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta otettaisi vastaan määritellyllä rajoitusalueella, vaan vaikuttamisen välineeksi katsottavan maahantulijan maahantulo estettäisiin.

Maahan jo saapunut henkilö poistettaisiin viipymättä maasta ja hänet ohjattaisiin paikkaan, jossa kansainvälisen suojelun hakemuksia otetaan vastaan.

Itärajan rajanylityspaikat voisivat tilanteen niin mahdollistaessa olla auki muulle liikenteelle, vaikka turvapaikkahakemusten vastaanottamista rajoitettaisiin määräaikaisesti.

Sisäministeriön mukaan rajaturvallisuutta vahvistavan lain tavoite on varmistaa, että Suomella on tehokkaat keinot torjua tilanteet, joissa välineellistettyä maahantuloa käytetään Suomen painostamiseen sekä varautua välineellistetyn maahantulon vakavimpiin tilanteisiin.

Mainos (juttu jatkuu mainoksen jälkeen)Lakiesitys sisältää edellytysten määritykset, joiden vallitessa valtioneuvoston yleisistunto voisi päättää lain käyttöön ottamisesta. Rajoituspäätöstä edeltäisi yhteistoiminta tasavallan presidentin kanssa.

Sisäministeriöstä todetaan, että lain käyttöönotto tulisi kyseeseen erityisen poikkeuksellisista ja pakottavista syistä. Lain käytön edellytyksenä pidetään tietoa tai perusteltua epäilyä vieraan valtion Suomeen kohdistamasta vaikuttamisesta, joka aiheuttaa vakavan vaaran kansalliselle turvallisuudelle. Lakia käytettäisiin, jos muut keinot eivät ole riittäviä tilanteen ratkaisemiseksi.

Päätöksen voisi tehdä enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Hallitus katsoo, että esityksellä on erittäin painavat ja hyväksyttävät tavoitteet. Sen mukaan Suomen on varauduttava siihen, että Venäjän Suomeen kohdistama painostaminen jatkuu pitkäaikaisesti ja voi saada jatkossa aiempaa laajempia ja vakavampia muotoja.

Sisäministeriön mukaan lakiesitystä voidaan pitää rajattuna poikkeuksena perustuslaista. Laki olisi voimassa vuoden voimaantulosta ja siten myös ajallisesti rajattu.

Laki halutaan saada voimaan mahdollisimman pian. Sisäministeriön mukaan eduskunnan tulee säätää laki niin sanottuna poikkeuslakina, jonka voimaan saattaminen edellyttää julistamista kiireelliseksi 5/6 enemmistöllä, jonka jälkeen se voidaan hyväksyä 2/3 enemmistöllä saman hallituskauden aikana.

Valtioneuvoston päätöksellä Suomen ja Venäjän maarajan rajanylityspaikat ovat olleet toistaiseksi suljettuja lähes yhtäjaksoisesti viime vuoden lopulta saakka.

Suomen itäraja on samalla EU:n ja Naton pisin ulkoraja Venäjän kanssa. Tämän vuoksi Suomen tavoitteena on, että välineellistetyn maahantulon torjumiseksi löydetään EU-tason ratkaisuja.

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*