Tänä lukuvuonna koululaisille on tarjolla yli 10 000 Harrastamisen Suomen mallin mukaista maksutonta harrastusryhmää 265 kunnan alueella. Osassa kuntia uinti on yksi vaihtoehdoista. Kuva: Seppo Haavisto

Koulupäivän jälkeinen maksuton harrastustoiminta tavoittaa kuluvana lukuvuonna liki 400 000 lasta ja nuorta 265 kunnan alueella. 

Harrastamisen Suomen mallin mukainen toiminta alkaa kunnissa viimeistään syyskuussa ja kestää koko lukuvuoden. Se voi olla suunnattu kaikille peruskoululaisille tai vain osalle heistä.

Esimerkiksi Helsingin peruskouluissa koulupäivän jälkeinen maksuton harrastustoiminta käynnistyy tänään. Helsingissä kaikki 3.–9. luokkien oppilaat voivat valita itselleen mieluisan harrastuksen yli 30 harrastuksen joukosta. 

Valikoimassa on muun muassa parkour, jalkapallo, koripallo, kuntosali, sirkus, tanssi, teatteri, kuvataide, katutaide, elokuva, animaatio, ruuanlaitto, historia, koodaus, pelisuunnittelu ja eläinharrastus. 

Mainos–Matalan kynnyksen harrastustoiminta on tavoittanut erityisesti heitä, joilla on vähän harrastuksia, sanoo aluepäällikkö Tiina Hörkkö Helsingin kaupungin nuorisopalvelusta tiedotteessa. 

Hänen mukaansa tiivis yhteistyö nuorisotyöntekijöiden ja koulujen oppilashuollon kanssa auttaa löytämään lisää lapsia ja nuoria harrastusten pariin. Harrastusten kautta saaduilla uusilla virikkeillä on Helsingissä havaittu olevan positiivisia vaikutuksia myös koulunkäyntiin. 

–Mielekäs tekeminen vapaa-ajalla tukee koulutyötä ja oppimista sekä lisää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, iloitsee Helsingin kaupungin perusopetuksen aluepäällikkö Kimmo Mustonen

Koko maassa lapsille ja nuorille on tarjolla yli 10 000 Harrastamisen Suomen mallin mukaista maksutonta harrastusryhmää lähes 2 000 koululla. Tällä viikolla vietetään valtakunnallista harrastusviikkoa, jonka aikana oppilaat  pääsevät kokeilemaan erilaisia harrastuksia. 

Ministeriö teettää mallista arvioinnin

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää arvioinnin Harrastamisen Suomen mallista. Sen toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus ajalla 1.9.2022-30.3-2023. 

Harrastamisen Suomen mallin päätavoitteena on lisätä peruskouluikäisten hyvinvointia tarjoamalla heille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä.

Arvioinnin avulla on tarkoitus selvittää, toteutuvatko mallille asetetut tavoitteet. Lisäksi sen toivotaan tuottavan tietoa mallin toimivuudesta ja vaikutuksista.  

-Mallin ja sen kehittämisen tulee perustua tutkittuun tietoon ja säännölliseen arviointiin. Meidän on tärkeää selvittää ja seurata, keitä toiminta tavoittaa ja millaisia kokemuksia lapsilla ja nuorilla itsellään on toiminnasta, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen tiedotteessa.

Arvioinnissa on määrä huomioida myös kuntien ja paikallisten toimijoiden näkökulmat ja kokemukset mallin toimivuudesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Harrastamisen Suomen mallin toteutusta kunnissa 14,5 miljoonalla eurolla vuosittain. 

Koululaiskysely käynnistyy lokakuussa

Harrastamisen Suomen malliin kuuluu myös joka toinen vuosi järjestettävä Koululaiskysely, jossa kuullaan koululaisia siitä, mitä he haluaisivat harrastaa koulupäivän yhteydessä. Kysely käynnistyy lokakuussa.  

-Koululaiskysely kertoo koululaisten moninaiset harrastustoiveet ja ohjaa kuntia etsimään näihin harrastuksiin pätevät ohjaajat ja tilat. Tämä on Suomen mallin erityispiirre: avustetut harrastukset perustuvat aina oppilaiden toiveisiin, Honkonen kertoo. 

Edellisen kerran opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti koululaiskyselyn vuonna 2020. Silloin siihen osallistui 215 000 oppilasta.

Lisää aiheesta:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

*