Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen on antanut ratkaisun kantelusta, joka koskee Hattulan kunnan sivistystoimen toimintaa oikaisuvaatimuksen käsittelyssä. Hallinto-oikeus oli tammikuussa 2019 palauttanut kantelijan oikaisuvaatimuksen kunnan sivistyslautakuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Moitteita saivat niin sivistyslautakunta, kuin kunnan sivistysjohtajakin.

Hattulan sivistysjohtaja oli toukokuussa 2018 päättänyt, että aiemmin luokanopettajana ja apulaisjohtajana toiminut kantelija siirretään hoitamaan luokanopettajan virkaan toiselle koululle seuraavana syksynä. Päätöksessä oli ilmoitettu, ettei siihen voi hakea muutosta.

Kantelija toimitti päätöksestä kuntaan oikaisuvaatimuksen, jossa hän oli vaatinut päätöksen kumoamista. Sivistyslautakunta oli elokuun lopulla 2018 tekemällään päätöksellä merkinnyt tiedokseen kantelijan oikaisuvaatimuksen ja sitä koskevan huomautuksen ”ei muutoksenhakuoikeutta”.

Pakkosiirron kohteeksi joutunut opettaja valitti hallinto-oikeuteen, joka palautti asian takaisin sivistyslautakunnan käsittelyyn tammikuussa 2019. Hallinto-oikeuden mielestä päätöksestä sai sittenkin valittaa.

Kantelun vireille tuloon mennessä asiaa ei kuitenkaan ollut sivistyslautakunnassa käsitelty, eikä kantelijan tiedusteluihin ollut asianmukaisesti vastattu.

Apulaisoikeusasiamiehen havaintojen mukaan palautettua oikaisuvaatimusta ei käsitelty asianmukaisella tavalla, vaan asia siirrettiin uudelleen valmisteluun. Ja aikaakin ennätti kulua enemmän kuin tarpeeksi.

-Kunnan verkkosivulta ilmenee sivistyslautakunnan ehtineen kokoontua neljä kertaa ennen kuin kantelijan oikaisuvaatimus lopulta käsiteltiin sivistyslautakunnassa elokuun lopussa. Saadusta selvityksestä ei ilmene perusteluja sille, miksi kunnan sivistystoimessa päädyttiin palautetun oikaisuvaatimuksen käsittelyn sijaan tekemään uusi viranhaltijapäätös.

-Selvityksestä ei myöskään ilmene, miksi viranhaltijapäätöksen tekemiseen kului aikaa ainakin kaksi kuukautta, kun se käytössä olleiden tietojen mukaan oli pääosin samansisältöinen kuin jo lähes vuotta aiemmin tehty päätös. Kuten edellä ilmenee, viranhaltijapäätöksestä puuttuivat myös perustelut sekä maininta sovelletuista säännöksistä hallintosääntöviittausta lukuun ottamatta, ratkaisussa todetaan.

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölösen mukaan Hattulan sivistyslautakunta laiminlöi velvollisuutensa käsitellä oikaisuvaatimus laissa säädetyllä tavalla kiireellisenä. Kantelijan oikaisuvaatimusta ei käsitelty asianmukaisesti, eikä hänen oikeutensa perustuslaissa turvattuun oikeusturvaan näin ollen toteutunut.

-Korostan, että muutoksenhakujärjestelmän toimivuuden ja uskottavuuden vuoksi oikaisuvaatimukset on käsiteltävä kiireellisenä, ilman aiheetonta viivytystä ja huolellisesti, ratkaisussa todetaan.

Ratkaisu kokonaisuudessaan

 

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*