Asuntojen rakennustyömaa
Tuoreessa rakentamislaislain esityksessä kirjataan uudet olennaiset tekniset vaatimukset rakennuksen vähähiilisyydestä ja elinkaaresta.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee ympäristöministeriön mukaan palasina. Ympäristöministeriö tiedotti tiistaina, että eduskuntaan ollaan syksyllä viemässä vain uusi rakentamislaki sekä alueiden käytön digitaalisuus.

Ympäristöministeri Emma Kari kertoi ministeriön tiedotustilaisuudessa, että uudistusta edistetään niiltä osin, kuin niihin on suurin yhteisymmärrys.

Hallituksen esitys uudeksi rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutokseksi on tarkoitus antaa eduskunnalle alkusyksystä. Laki tulisi voimaan vuoden 2024 alusta.

Elinkaari ja vähähiilisyys yhä merkittävämpiä

Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi ympäristöministeriöstä nimeää olennaisiksi muutoksiksi aiempaan verrattuna kaksi uutta teknistä vaatimusta, toisin sanoen elinkaaren ja vähähiilisyyden.

– Niiden vaatimusta voi verrata esimerkiksi paloturvallisuusmääräyksiin tai määräyksiin kantavista rakenteista.

Syke alkaa esityksen mukaan ylläpitää kansallista päästötietokantaa CO2data.fi, johon kootaan rakennuksen ja rakennuspaikan vähähiilisyyden arvioinnissa tarvittavat yleisluontoiset hiilijalanjäljen ja hiilikäden tiedot.

Ministeriön esityksessä ovat mukana myös selvitykset purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksistä.

Iso muutos on myös se, että lupien sijaan tarvitaan vain yksi lupa. Samalla lupakynnys nousee korkeammaksi.

Rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä kertoi, että kaavat laadittaisiin jatkossa koneluettavaan ja valtakunnallisesti yhteentoimivaan muotoon. Tiedot olisivat tuolloin valtakunnallisesti saatavilla.

Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on parhaillaan valmisteilla.

”Lausuntokierroksen toiveita kuultu”

Luonnos kaavoitus- ja rakentamislain hallituksen esitykseksi oli loppuvuodesta lausuntokierroksella, jonka aikana lakiesitys keräsi lähes 550 lausuntoa.

Kari kertoi, että lausunnot on käyty läpi toiveet huomioon ottaen.

Yksi keskeinen tavoite on ollut sujuvoittaa rakentamista. Rakennuslupa, toimenpidelupa ja toimenpideilmoitus sulautuisivat yhdeksi lupamuodoksi, rakentamisluvaksi.

Yksivaiheisessa rakentamislupamenettelyssä harkittaisiin samalla kertaa, toteutuvatko sekä rakennuksen sijoittamisen että toteuttamisen edellytykset.

Rakentamisen lupakynnys nousisi siten, että jatkossa esimerkiksi alle 30 neliömetrin saunan voi rakentaa ilman rakentamislupaa.

Kaiken rakentamisen on myös jatkossa noudatettava kaavassa osoitettua rakennusoikeutta, rakentamismääräyksiä sekä rantarakentamisen säännöksiä.

Päävastuulliselle toteuttajalle säädettäisiin vastuu toteutuksen kokonaisuudesta.

Millekään osapuolelle ei säädetä vastuuaikaa. Myös valvojaa koskevasta sääntelystä luovutaan. Rakentamisen laatua parannettaisiin myös tiukentamalla erityismenettelyn, ulkopuolisen tarkastuksen ja laadunvarmistusselvityksen käyttöä.

Pätevyys esiin todistuksella

Rakennusvalvonnat eivät jatkossa enää tutkisi suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyttä, vaan pätevyys osoitettaisiin ympäristöministeriön valtuuttaman toimielimen myöntämällä todistuksella.

Lausuntopalautteen perusteella on luovuttu lausuntoversion suuren ihmisjoukon käytössä olevien rakennusten katsastusmenettelystä sekä kuntien rakennusvalvontojen jakamisesta tavanomaisen ja vaativan tasoisiksi.

Maakuntakaavat, yleiskaavat ja asemakaavat laadittaisiin jatkossa tietomallimuotoisina, jolloin kaavatiedot olisivat sähköisessä ja yhteentoimivassa muodossa.

Kaavatiedot toimitettaisiin tulevaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, samoin kuin rakentamiseen liittyvät luvat ja päätökset. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva laki on valmistelussa.

Lue lisää Kaavoitus- ja rakentamislain lausunnoissa kunnilta täyslaidallinen – ”ei välity ministeriön yhteenvedossa”

C21-kaupunginjohtajat: Kaavoitus- ja rakentamislakia ei tule viedä eteenpäin nykymuodossaan – jos poliittisia solmuja ei voi avata, lain valmistelu on keskeytettävä, kaupungit linjaavat

Lisätty linkit 22.3. klo 14.13

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*