Säästöjä ei saa tehdä työntekijöiden jaksamisen kustannuksella, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima linjaa. Kuva: Ninni West

Kuntien säästötoimenpiteet ovat lisänneet henkilöstön työtehtäviä ja vastuita. Suurin osa kuntatyöntekijöistä kokee työtilanteensa kuormittavana ja resurssit liian pieninä.

Tulokset käyvät ilmi Ammattiliitto Jytyn jäsenilleen teettämästä kyselystä.

Iso osa Suomen kuntatyöntekijöistä työskentelee säästöpaineiden keskellä: 41 prosenttia Jytyn kyselyyn vastanneista kertoo, että omalla työpaikalla oli vuoden 2023 aikana toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä. 

Säästötoimet näkyvät erityisesti henkilöstön lisääntyneinä tai muuttuneina työtehtävinä. Peräti 81 prosenttia vastaajista kokee työtilanteensa hyvin tai jonkin verran kuormittavana.

– Kuntien säästötavoitteet ovat olleet hurjaa luettavaa. Leikkauksia ja toiminnan tehostamista on kunnissa tehty kauan, ja palvelut pyörivät jo nyt hyvin ohuilla resursseilla, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo liiton tiedotteessa.

– Samaan aikaan kuntien valtionosuuksiin ollaan lähivuosina tekemässä merkittäviä lisäleikkauksia.

Valtaosa Jytyn jäsenistä työskentelee kunnissa ja kuntaomisteisissa yrityksissä ja liikelaitoksissa.

Voima kantaa huolta siitä, että säästöjen vaikutukset kohdistuvat jo ennestään tiukoille vedettyihin hallinto- ja tukipalvelutehtäviin, joissa liiton jäsenet tyypillisesti työskentelevät. 

– Säästömantra hallinnon tehostamisesta ei ole tätä päivää, päin vastoin. Kun esimerkiksi sihteeri-, talous-, hallinto- ja ict-tehtäviin varataan riittävät resurssit, voivat muut ammattilaiset keskittyä omaan työhönsä. Tämä tuo tehokkuutta ja säästöjä sekä työhyvinvointia, Voima toteaa.

Valtava muutosvaihe

Kyselyn perusteella resurssien nykytila ja tulevaisuus herättävät työntekijöiden keskuudessa huolta.

Yli puolet vastaajista kokee, että henkilöstöä on liian vähän työtehtävien määrään nähden. 70 prosenttia puolestaan kertoo, että auki olevien paikkojen täyttämisessä on jonkin verran tai paljon vaikeuksia.

– Kunnissa kärsitään pahenevasta henkilöstöpulasta, mikä yhdessä kuntasektorin valtavan muutosvaiheen kanssa muodostaa kestämättömän yhtälön, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima huomauttaa.

Hyvinvointialueuudistus siirsi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kunnista hyvinvointialueille. TE-palvelut siirtyvät vuoden 2025 alusta valtiolta kunnille.

– Kuntaorganisaatioissa on oltava riittävät resurssit näiden muutosten läpivientiin.

Arvostus näkyy palkassa

Jytyn kyselyllä selvitettiin, miten kunnissa otetaan huomioon työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpito.

Vastausten perusteella työpaikoilla on paljon erilaisia toimintamalleja näiden edistämiseksi.

– Käytännössä kuitenkin konkreettiset toimenpiteet usein puuttuvat, niitä ei hyödynnetä, niistä ei tiedetä, sairaslomalta palaavalta ei muisteta kysyä jaksamisesta työn edetessä tai tuen hakeminen jää pitkälti työntekijän vastuulle, Jytyn työmarkkinatutkija Jonna Borgström arvioi kyselyn vastauksista.

Borgströmin mukaan piittaamattomuus voidaan kokea myös arvostuksen puutteena. Noin joka kolmas kyselyyn vastanneista kokikin, että hänen työtään arvostetaan työpaikalla melko vähän tai ei lainkaan. Lisäksi tiedotteen mukaan vain joka neljäs koki, että arvostus näkyy riittävänä palkkana.

– Silti kuntatyöntekijät ovat ylpeitä omasta työstään. 81 prosenttia kyselyymme vastanneista kokee oman työnsä melko tai erittäin arvokkaaksi ja merkitykselliseksi. Oman työn arvostus on selvästi yksi kuntatyöntekijöidemme voimavara, Borgström sanoo. 

STTK:n jäsenliitto

“Miten menee, kuntatyöntekijä?” -kysely tehtiin kunnissa työskenteleville Jytyn jäsenille marras–joulukuussa 2023. Kyselyyn vastasi 2 447 henkilöä.

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa.

Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Lue myös:

Jatka keskustelua #kuntalehti @kuntalehti Twitterissä tai Facebookissa.

Keskustele

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*

Lue tästä kaikki jutut kehysriihestä